Medisinen i bilder
07.01.2020
This brain MRI was taken 24 hours after lumbar puncture and intrathecal injection of an MRI contrast agent (0.5 ml gadobutrol). The patient was undergoing tests in the neurosurgical department owing...
06.01.2020
Dette MR-bildet av hjernen er tatt av en pasient 24 timer etter lumbalt innstikk og intratekal injeksjon av et MR-kontrastmiddel (0,5 ml gadobutrol). Pasienten var under utredning ved nevrokirurgisk...
18.11.2019
The image and video show a striking phenomenon that can occur during contrast-enhanced ultrasound of the liver. A man was referred for contrast-enhanced ultrasound-guided biopsy of a suspected liver...
18.11.2019
Bilete og video viser eit iaugefallande fenomen som kan oppstå i levra ved ultralyd med kontrastmiddel. Ein mann var tilvist til kontrastforsterka ultralydrettleia biopsi av ein mistenkt metastase i...
05.11.2019
This image shows paradoxical brain herniation in a patient with known renal failure, hypertension and coronary artery disease who had undergone a hemicraniectomy a few months earlier. Paradoxical...
28.10.2019
Bildet viser paradoksal hjerneherniering hos en pasient med kjent nyresvikt, hypertensjon og koronarsykdom som noen måneder tidligere hadde gjennomgått hemikraniektomi. Paradoksal hjerneherniering er...
14.10.2019
På MR-bildet sees mikroblødninger langs penetrerende kar i hjernen, tolket som cerebral sarkoid mikroangiopati. Susceptibilitetsvektede MR-bilder ( susceptibility weighted imaging , SWI) er spesielt...
07.10.2019
Bildet viser en blindtarm fra en pasient som ved et uhell svelget et tannlegebor under et tannlegebesøk. Boret var 20 mm langt med en skarp diamantspiss. Pasienten ble sendt direkte til...
24.09.2019
A previously healthy girl of junior school age visited an ophthalmologist because of reading difficulties and an increasing number of “homework errors” that were due to small, rapid, horizontal eye...
23.09.2019
En tidligere frisk jente i barneskolealder oppsøkte øyelege på grunn av lesevansker og stadig flere «leksefeil» som skyldtes raske, små, horisontale øyebevegelser som oppsto ved fiksering av blikket...