Kronikk
13.04.2021
Vaksinering uten samtykke og eventuelt med tvang er problematisk og komplisert både juridisk og etisk. Når kan dette være aktuelt, og hvilke etiske hensyn må vurderes? Vaksinering har til hensikt å...
NO IMAGE
12.04.2021
There is little evidence that omega-3 supplements can prevent cardiovascular disease. We should therefore hold back on recommending and marketing omega-3 supplements as a preventive treatment...
10.04.2021
Antistoffene som ser ut til å gi alvorlige komplikasjoner etter at man har fått AstraZeneca-vaksinen, er identifisert. Initiativet og analysene kom fra verdens nordligste behandlingstjeneste. Torsdag...
07.04.2021
Det er lite dokumentasjon på at omega-3-tilskudd kan hindre hjertesykdom. Derfor bør man være tilbakeholden med å anbefale og markedsføre omega-3-tilskudd som forebyggende behandling. Illustrasjon:...
NO IMAGE
22.03.2021
Cancer genome sequencing with the aid of next-generation sequencing is now being introduced as part of routine diagnostics. It allows for off-label treatment of patients with advanced cancer...
22.03.2021
Kartlegging av tumorgenomet ved hjelp av nestegenerasjonssekvensering blir no innført som rutinediagnostikk. Det opnar for å gje behandling utanfor etablert indikasjon til pasientar med avansert...
NO IMAGE
16.03.2021
Since the mass vaccination against swine flu in 2009, new knowledge has changed the basis for the assessment of injury compensation and for further research on delayed sequelae following vaccination...
08.03.2021
Ved å måle ganghastighet hos eldre personer som kommer til ordinære konsultasjoner, kan fastlegen identifisere risiko for funksjonssvikt og skrøpelighet på et tidlig tidspunkt og differensiere videre...
NO IMAGE
08.03.2021
A patient who is classified as frail is at high risk of post-surgical complications, nursing home admission, and of death. An assessment of patient frailty provides a more accurate picture of the...
08.03.2021
En pasient som klassifiseres som skrøpelig har høy risiko for komplikasjoner etter kirurgi, behov for sykehjemsplass og død. En vurdering av pasientens skrøpelighet gir et mer presist bilde av...