Kronikk
NO IMAGE
29.06.2020
Accumulation of lipoproteins in the vascular wall is one of the main causes of atherosclerosis. Inhibiting this type of binding could potentially limit the accumulation of lipoproteins in the...
29.06.2020
Opphoping av lipoproteiner i åreveggen er en av de viktigste årsakene til utvikling av aterosklerose. Hemming av denne type bindinger kan potensielt begrense mengden av lipoproteiner som akkumuleres...
NO IMAGE
29.06.2020
When a threat is perceived as understandable and manageable, it is easier for people to adapt to the situation. That is why it is so important for the authorities to keep the public well-informed...
24.06.2020
Det er nylig publisert systematiske oversiktsartikler om rødt og bearbeidet kjøtt. I hvilken grad tilfører disse ny kunnskap og retning for hvordan vi ser på helseeffekten av rødt kjøtt? Illustrasjon...
22.06.2020
Når en trussel oppleves som begripelig og håndterbar, er det lettere å tilpasse seg situasjonen. Derfor er god informasjon fra myndighetene under covid-19-pandemien så viktig. Målet med myndighetenes...
19.06.2020
Det kan være vanskelig å skille viral og bakteriell årsak til pneumoni ved covid-19. Erfaringen så langt viser lav forekomst av sekundære bakterielle infeksjoner. I møte med covid-19-pandemien er det...
NO IMAGE
17.06.2020
Recently, a series of systematic reviews on red and processed meat was published. To what degree do these add new knowledge and the direction for how we regard the health effect of red meat?...
NO IMAGE
15.06.2020
The final medical studies exam is intended to test knowledge and skills that the students will need as doctors – not the students’ ability to pass an exam. What is the optimal exam type? And...
NO IMAGE
11.06.2020
The use of moist oral snuff (snus) has increased significantly, particularly among young adults who have not previously smoked. Snus increases the risk of cancer, cardiovascular disease, type-2...
11.06.2020
En eksamen i medisinstudiet skal teste kunnskaper og ferdigheter som studentene får bruk for som leger – ikke studentenes evne til å bestå eksamen. Hva er den beste eksamensformen? Hva tester man...