E. Dietrichs og medarbeidere svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Aakhus og Luth mener at vi har utrykt oss upresist vedrørende ECT (1). Vi beklager hvis vår kommentar kan misforstås når det gjelder konklusjonene fra Helsedirektoratets arbeidsgruppe for ECT (2). Vårt lille tilleggspoeng var bare at motoriske plager ved Parkinsons sykdom heller ikke er en anbefalt indikasjon i de norske retningslinjene for ECT, uten at vi kjenner begrunnelsen for det (3).

  Bakgrunnen for hele denne diskusjonen er at vi i vår artikkel om anbefalt behandling av motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom, helt bevisst ikke har nevnt ECT (4). ECT kan ha god effekt på alvorlige og refraktære psykiske symptomer hos parkinsonpasienter, og i slike tilfeller har det også vært observert positiv effekt på motoriske symptomer (5). Men vitenskapelig dokumentasjon vedrørende bruk av ECT til behandling av motoriske symptomer hos parkinsonpasienter uten alvorlige psykiske plager, er svært mangelfull – nærmest fraværende. Vi ønsker derfor å gjenta vår klare konklusjon: ECT er ikke en metode vi kan føre opp som anbefalt behandling for rent motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media