Espen Dietrichs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Espen Dietrichs

Karoline Flengsrud, Mathias Toft, Espen Dietrichs
24.04.2019
Essensiell tremor rammer nesten 1 % av befolkningen og kan være svært hemmende. Fortsatt er mye uklart rundt patofysiologi, miljøfaktorer og genetiske årsaker. Sannsynligvis rommer diagnosen flere...
Espen Dietrichs
30.10.2018
Unni Eikeseth Jakten på stedsansen Hvordan May-Britt og Edvard Moser løste en av vitenskapens store gåter. 188 s, ill. Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2018. Pris NOK 379...
Espen Dietrichs
19.03.2018
Magne Geir Bøe Maria Med ustøe skritt mot voksenliv. 116 s, ill. Kristiansand: Eget forlag, 2017. Pris NOK 300 ISBN 978-82-690871-0-9 Maria har Angelmans syndrom, noe som gir en alvorlig...
Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs
02.05.2017
Parkinson’s disease is a chronic progressive neurodegenerative disorder characterised by motor impairments in the form of tremor, rigidity and akinesia/bradykinesia ( 1 , 2 ). The incidence of...
Beriwan Ezat, Lasse Pihlstrøm, Jan Aasly, Ole-Bjørn Tysnes, Arild Egge, Espen Dietrichs
02.05.2017
Parkinsons sykdom er en kronisk progredierende nevrodegenerativ sykdom. Den kjennetegnes av motoriske problemer i form av tremor, rigiditet og akinesi/bradykinesi ( 1 , 2 ). I Norge er det funnet en...
Espen Dietrichs
03.05.2007
Inntil for bare få år siden trodde vi at hjernen hos voksne manglet evne til å forandre seg og at reparasjon av hjerneskader derfor ikke kunne finne sted. Denne oppfatningen påvirket også klinisk...
Espen Dietrichs
17.05.2007
Sanberg, CD Sanberg, PR Cell therapy, stem cells, and brain repair 391 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2006. Pris USD 125 ISBN 978-1-58829-502-6 Denne boken er gitt ut som et bind i bokserien...
Bård Lilleeng, Espen Dietrichs
11.09.2008
Dyp hjernestimulering. Foto Nevroradiologisk seksjon, Bilde- og intervensjonsklinikken, Rikshospitalet Dyp hjernestimulering (deep brain stimulation, DBS) er funksjonell nevrokirurgi som særlig...
Espen Dietrichs
11.09.2008
Bevegelsesforstyrrelser forekommer særlig hyppig blant eldre. Antall pasienter vil derfor øke i tiden fremover Vi beveger oss gjennom livet. Ja, bevegelse er faktisk én av åtte egenskaper som har...
Espen Dietrichs
11.09.2008
Bevegelsesforstyrrelser er en samlebetegnelse for en gruppe sykdommer som hovedsakelig gir motoriske problemer. Viljestyrte bevegelser initieres ved at motorisk hjernebark gjennom pyramidebanen...
Mathias Toft, Bård Lilleeng, Jon Ramm-Pettersen, Geir Ketil Røste, Lena Pedersen, Inger Marie Skogseid, Espen Dietrichs
11.09.2008
Bevegelsesforstyrrelser er en heterogen gruppe sykdommer og syndromer som forstyrrer evnen til å starte og kontrollere bevegelser. De karakteriseres av endringer i koordinasjon og hastighet av...
Jan Petter Larsen, Antonie Giæver Beiske, Svein Ivar Bekkelund, Espen Dietrichs, Ole-Bjørn Tysnes, Steinar T. Vilming, Jan O. Aasly
25.09.2008
Parkinsons sykdom er en kronisk og gradvis progredierende sykdom. Diagnosen forutsetter typiske patologiske forandringer i spesielle deler av hjernen og tilstedeværelse av et karakteristisk motorisk...
Espen Dietrichs, Vebjørn Kvikstad
09.10.2008
Til venstre en spiral tegnet av en frisk person, til høyre tilsvarende laget av en pasient med essensiell tremor. Den takkete spiralen er sterkt preget av kontinuerlig aksjonstremor i ett plan, men...
Espen Dietrichs
09.03.2006
Rapport, Richard Nerve endings The discovery of the synapse. 240 s, ill. New York, NY: W. W. Norton & Company, 2005. Pris USD 24 ISBN 0-393-06019-5 Så sent som i 1950-årene diskuterte forskerne...
Espen Dietrichs, Vidar Gundersen
19.10.2006
Tildelingen av årets Jahrepris til Jon Storm-Mathisen er en fortjent hedersbevisning til hjerneforskningen ved Universitetet i Oslo Et menneske blir født med anslagsvis 130 milliarder hjerneceller...
Espen Dietrichs
05.01.2006
Nevrologi ble tidligere ansett som en diagnostisk spesialitet med få terapeutiske muligheter. Dette er heldigvis ikke lenger korrekt. Faget er i rivende utvikling. Forståelsen av nervesystemets...
Reidun Torp, Preet Bano Singh, Dag R. Sørensen, Espen Dietrichs, Henry Hirschberg
23.03.2006
Omtrent 8 000 nordmenn har Parkinsons sykdom, som er en kronisk nevrodegenerativ lidelse. Debutalderen ligger på ca. 60 år. Sykdommen skyldes et gradvis tap av hjerneceller. Tapet skjer først og...
Chantal M.E. Tallaksen, Espen Dietrichs
09.09.2004
Vi gir en kort oversikt over de vesentligste kliniske og genetiske aspekter ved spinocerebellære degenerasjoner. Genetiske aspekter ved de øvrige bevegelsesforstyrrelsene er omtalt i to andre...
Espen Dietrichs, Chantal M.E. Tallaksen
09.09.2004
Vi gir i denne artikkelen et overblikk over kliniske og genetiske aspekter ved dystoni, chorea og essensiell tremor. Sammen med to andre artikler ( 1 , 2 ) vil den dekke de viktigste typene av...
Espen Dietrichs
03.06.2004
Håndteringen av nevrologiske pasienter blir stadig mer komplisert. Etterspørselen etter spesialisttjenester øker, men ressursknappheten i helsevesenet gjør det vanskelig å foreta nødvendige...