Espen Dietrichs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Forfatterbidrag: idé, utforming, revisjon og godkjenning av manus.

Espen Dietrichs er spesialist i nevrologi, overlege og professor.

Artikler av Espen Dietrichs
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media