Espen Dietrichs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus

og

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med idé, supervisjon, revisjon og ferdigstilling av manuskriptet.

Espen Dietrichs er spesialist i nevrologi, overlege og professor.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Espen Dietrichs
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media