Espen Benjaminsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrologisk avdeling

Nordlandssykehuset, Bodø

og

Det helsevitenskapelige fakultet

UiT – Norges arktiske universitet

Forfatterbidrag: planlegging, utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Espen Benjaminsen er ph.d., spesialist i nevrologi, overlege og førsteamanuensis. Han er representant for Helse Nord i referansegruppen til Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser.

Artikler av Espen Benjaminsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media