Kurs om klimaendringer for legestudenter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvordan vil helse og helsesektoren påvirkes av klimaendringer, og hvordan kan helsepersonell bidra i responsen? Legestudenter ved Universitetet i Oslo kan lære om dette i et nytt toukerskurs.

  Det er et stort behov for å integrere klima og bærekraft bedre i utdanningen av leger. De fire medisinske fakultetene har i liten grad systematisk undervisning om klima og bærekraft i dag (1). Helsedirektoratet konkluderte nylig med at tiltak for økt kompetanse blant ansatte og ledere er nødvendig for omstilling til en bærekraftig lavutslippshelsesektor i tråd med de norske klimaforpliktelsene på helsefeltet (2). Helse- og omsorgsministeren sa nylig: «Valgene vi tar framover, vil være avgjørende for om vi klarer å redusere klimagassutslippene. Utslippene må ned. Bevissthet om klimakonsekvenser av valgene vi gjør, må opp» (3).

  Kurs for studenter ved Universitetet i Oslo

  Kurs for studenter ved Universitetet i Oslo

  For å styrke kompetanse om klimaendringer og helse blant framtidig helsepersonell, tilbys legestudenter på tredje årstrinn ved Universitetet i Oslo et to ukers elektivt kurs (4). Kurset skal hjelpe studentene med å forstå hvordan klimaendringer påvirker helse og helsesektoren, og hvordan de som helsepersonell kan bidra til at helse- og omsorgssektoren blir mer klimavennlig og bedre i stand til å møte klimaendringene.

  Undervisningen består av forelesninger om klimaendringer og helse i et bredt perspektiv, seminarer der aktører i helsesektoren beskriver hvordan klimaendringer påvirker deres arbeid, og gruppearbeid om et selvvalgt tema. Kurset ble utviklet i dialog med legestudenter med en spesiell interesse for klimaendringer og bærekraft. Timeplan, læringsmål og erfaringer fra første gjennomføring av kurset er beskrevet tidligere (5).

  Endringsorientert gruppearbeid

  Endringsorientert gruppearbeid

  Studentene oppfordres til å fordype seg i et tema, formulere sentrale og praktiske budskap, og vurdere hvordan de kan nå ut til relevante mottakere. Veiledere bidrar med å identifisere temaer, diskutere innhold og vinklinger, og sette studentene i kontakt med aktører. Ved forrige kurs fokuserte studentene blant annet på astmamedisin og klimaavtrykk, tiltak for fastleger og fastlegekontorer (6), og klimaavtrykket av kurs og konferanser i helsesektoren. Trolig ligger det et stort potensial i slike samarbeider, der studenter både kan lære ved å oppsummere informasjon på et område, få økt innsikt i kompleksiteten knyttet til omstilling i praksis og bidra til endring.

  Dette elektive kurset om klimaendringer og helse er ett av flere initiativer ved Senter for bærekraft i helseutdanningene ved Universitetet i Oslo (7). Det er et tilbud for legestudenter som ønsker å fordype seg særskilt i temaet. For å dekke det generelle behovet for kompetanse blant framtidig og eksisterende helsepersonell trengs en mer helhetlig tilnærming. Alle som har en rolle i undervisningen av helsepersonell, bør vurdere hvordan de selv kan bidra.

  Forfatteren takker undervisere og studenter for bidrag til gjennomføringen av kurset.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media