Kommentar

Kurs om klimaendringer for legestudenter - kommentar.

Gunnar Stuskin Kvelstad
Pensjonert overlege i indremedisin og lungemedisin
Interessekonflikt:  No

Det er betre at legane konsentrerer seg om å forebygge og behandle sjukdommar. Det er lange ventelister for behandling av mange sjukdomar. Mange pasientar har ikkje fastlege. Det er altså nok av oppgåver å ta seg av.

Published: 22.07.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media