Uttrykket watchful waiting bør unngås

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Uttrykket watchful waiting kan ha flere betydninger, noe en direkte norsk oversettelse ikke vil bøte på. Vi anbefaler heller å bruke aktiv oppfølging og aktiv overvåking om pasienter som følges tett opp, og symptomstyrt behandling når behandlingsvalg gjøres på grunnlag av pasientens symptomer.

  I klinisk praksis er det ofte hensiktsmessig å følge en pasients tilstand nøye og avvente aktiv behandling inntil symptomer eller andre sykdomstegn oppstår (1). Dette gjelder blant annet tilstander som kan gå over av seg selv, slik som banale infeksjoner, og sykdommer som utvikler seg langsomt, slik som visse former for kreft. En slik tilnærming omtales på engelsk som watchful waiting (1).

  Uttrykket er imidlertid uklart. I MesH-termbasen defineres watchful waiting som en periode uten aktiv behandling mens man følger opp pasienten med gjentatte undersøkelser (2), slik man ofte gjør i allmennmedisinen. Innen onkologien er det imidlertid blitt vanlig å skille mellom active surveillance hos pasienter som er aktuelle for kurativ behandling, og watchful waiting hos pasienter i palliativ fase der man vil avvente eventuelle aktive tiltak (3). I det norske handlingsprogrammet for prostatakreft er disse uttrykkene oversatt med henholdsvis aktiv overvåking og symptomstyrt behandling (4). Uttrykket watchful waiting har altså fått ulike betydninger og bør derfor unngås eller i det minste brukes med varsomhet, også i engelskspråklige tekster.

  Hvilke utrykk bør så anvendes?

  Hvilke utrykk bør så anvendes?

  Alt som kan sies på engelsk, kan sies på norsk (5). Det finnes flere forslag til norske oversettelser av watchful waiting: avventing under kontroll, avventende overvåking, avventing med oppfølging, avventende holdning, vente-og-se, regelmessig observasjon, aktiv overvåking, ekspekterende holdning, ekspekterende observasjon, aktiv ekspektans (6). I allmennmedisinen brukes ofte uttrykket vent-og-se-resept når pasienten får resept på antibiotika med en beskjed om å begynne behandlingen først hvis symptomene vedvarer over en viss tid (7).

  Problemet er altså at uttrykket watchful waiting er blitt flertydig. Det kan derfor skape misforståelser og bør unngås

  Vaktsom venting er en direkte oversettelse av watchful waiting (8, 9), men dette uttrykket gir liten veiledning om hvor vaktsom man skal være og hva man skal vente på. En oversettelse bør være slik at den viser forskjellen på det å følge en pasient tett opp og det å velge behandling på grunnlag av pasientens symptomer. Det gjør ikke uttrykket vaktsom venting.

  Problemet er altså at uttrykket watchful waiting er blitt flertydig. Det kan derfor skape misforståelser og bør unngås. Vi anbefaler heller å bruke uttrykk som aktiv oppfølging eller aktiv overvåking om pasienter som følges opp med kliniske kontroller og tester, og symptomstyrt behandling der valg av behandling gjøres på grunnlag av pasientens symptomer og plager.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media