Martin Steinbakk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En trist nyhet nådde oss 11. april: Vår gode venn og kollega Martin Steinbakk var brått gått bort, 70 år gammel.

  Martin ble cand.med. i 1977 ved Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo. Da han var ferdig med turnustjeneste i Nord-Norge, ble han assistentlege på Kaptein W. Wilhelmsen og Frues Bakteriologiske Institutt ved Rikshospitalet, og her fikk han hele sin mikrobiologiske utdannelse. Han ble raskt med i en gruppe som hadde «mikrobiologen nærmere sykesengen» som målsetting. Det medførte bl.a. visittgang på utvalgte kliniske avdelinger, døgntilgjengelighet og små bakteriologiske «satelittlaboratorier» ved nærliggende større sykehus.

  Etter Rikshospitalet var Martin på mikrobiologisk avdeling på Ullevål sykehus og Sentralsykehuset i Akershus, før han i 2005 begynte på FHI. Martin var en glimrende foredragsholder og ble mye benyttet i kursvirksomhet. I hele sin yrkesaktive karriere var hans spesialinteresse antibiotika og antibiotikaresistens. Han ledet Helsedirektoratets arbeidsgruppe for antibiotikaspørsmål (AFA) i mange år og ble Norges representant i viktige internasjonale fora, som EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing).

  Martin publiserte meget. Her i Tidsskriftet har han 15 artikler, fra illustrative kasuistikker til veldokumenterte oversiktsartikler om viktige kliniske problemer. I 2020 publiserte han sin siste artikkel, «Antibiotikadosering – teori og praksis», med medforfattere Hilde Fjeld og Kari Kjendstadli. Den er allerede blitt «pensum» ved flere legemiddelkomiteer. Hans mange artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter omfatter både kliniske rapporter og spesifikke mikrobiologiske problemstillinger, særlig om antibiotikaresistens.

  Martin vil bli savnet av mange, både nasjonalt og internasjonalt. Martin uttalte seg om faglige emner med stor integritet og man lyttet med respekt. Hans varme og dype nordlandske stemme og vennlige smil vil for alltid leve videre i hjertene våre. Våre varmeste tanker går til hans kjære kone Reidun og store familie.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media