Tore Midtvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tore Midtvedt

Jørgen Valeur, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Gülen Arslan Lied, Geir Folvik, Kristine Lillestøl Gunnar Nysæter, Tore Midtvedt, Ingvard Wilhelmsen, Lars Birger Nesje, Odd Helge Gilja
22.02.2021
Arnold Berstad died on New Year’s Eve 2020. Norway has lost one of its leading gastroenterologists – and perhaps the most curious, innovative and inspiring professional in the field...
Jørgen Valeur, Trygve Hausken, Jan Gunnar Hatlebakk, Gülen Arslan Lied, Geir Folvik, Kristine Lillestøl, Gunnar Nysæter, Tore Midtvedt, Ingvard Wilhelmsen, Lars Birger Nesje, Odd Helge Gilja
22.02.2021
Arnold Berstad døde nyttårsaften 2020. Norge har mistet en av sine fremste gastroenterologer – kanskje den mest nysgjerrige, nytenkende og inspirerende. Arnold ble født i...
Tore Midtvedt
18.01.2007
Giardiainfeksjon er underdiagnostisert, og innenlandssmitte er blitt vanligere. Det diagnostiske standarden i Norge er ikke optimal, og kapasiteten er utilstrekkelig Giardia lamblia er en encellet...
Karsten Midtvedt, Tore Midtvedt
13.08.2009
Det gjøres, som Mette Sagsveen riktig påpeker i Tidsskriftet nr. 9/2009, altfor lite forskning på diaré hos barn i utviklingsland ( 1 ). Hovedsakelig er oppmerksomheten blitt rettet mot...
Tore Midtvedt
10.09.2009
«Nu maa De skynde dem, Hansen, eller så blir det for sent» (fritt etter Fr. Nansen). Siste helg i juli ble for meg høyfebril. Diagnosen kunne jeg stille selv, men de nødvendige prøvene kunne jeg ikke...
Tore Midtvedt
05.01.2006
Perioden 1980 – 2005 har vært preget av konsolidering og nivåheving. Vi har nå fått mikrobiologiske laboratorier i alle fylker utenom Aust-Agder og Finnmark. Samarbeidet mellom laboratoriene er godt...
Liv Mathiesen, Tore Midtvedt, Claus Ola Solberg
21.09.2006
Daptomycin er et antibakterielt middel som ble godkjent for det europeiske markedet, også det norske, i februar 2006. Midlet er for behandling av kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner forårsaket av...
Tore Midtvedt
30.06.2002
Overtyre . Tirsdag 23.4. 2002 like etter kl 14 tikket det inn en melding fra Tidningarnas Telegrambyrå (TT) til Sveriges massemediale redaksjoner om at forskere ved Stockholms Universitet hadde...
Karsten Midtvedt, Tore Midtvedt
20.05.2001
John og medarbeidere undersøkte 18 godt karakteriserte stammer av humane tarmbakterier for forekomst av CYP-enzymer (1). Slike enzymer er tidligere påvist hos andre mikrober, men aldri hos...
Tore Midtvedt
10.03.2001
Historien om Helicobacter pylori fortsetter å forbause og forvirre. På under 20 år har denne bakterien gått fra å være helt ukjent for oss medisinske mikrobiologer til først å bli en noe omdiskutert...
Jørgen Valeur, Tore Midtvedt
09.12.2014
Alterations of the intestinal microbiota may be involved in the pathogenesis of a number of disorders, but there is still uncertainty as to how such conditions should be treated The work of mapping...
Tore Midtvedt
30.06.2000
Dette er ingen vitenskapelig artikkel eller del av en offentlig utredning. Det er bare høyst personlige refleksjoner over og kommentarer til det norske helsevesen sett ”från landet här i Öster”...
Tore Midtvedt
30.06.2005
Legionellainfeksjon er neppe en «ny» sykdom – det er antakelig riktigere å kalle det en sivilisasjonssykdom I flere uker har massemediene vært dominert av opplysninger om stadig nye tilfeller av...
Tore Midtvedt
02.06.2005
«Unionen bæres over Grændsen» av Gustav Lærum Som medisinstudenter i Norge i 1950-årene fikk vi gjentatte ganger høre om Armauer Hansen, nordmannen som var den første som knyttet en bestemt bakterie...
Venke Skibeli, Ingvild Aaløkken, Egil Lingaas, Tore Midtvedt, Claus Ola Solberg, Kjetil K. Melby
26.08.2010
Tigesyklin tilhører en ny klasse antibiotika – glycylsyklinene – som er en videreutvikling fra tetrasyklinene. Det har effekt overfor grampositive og gramnegative bakterier samt aerobe og anaerobe...
Jørgen Valeur, Arnold Berstad, Tore Midtvedt
04.10.2011
At tarminnholdet påvirker helsen, har vært hevdet siden oldtiden. Moderne molekylærbiologiske metoder tillater nå omfattende kartlegging av tarmfloraens sammensetning og funksjoner, og muliggjør...
Tore Midtvedt
20.05.2011
Rocca, Julius Hur Karolinska Institutet kom till 107 s, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2010. Pris SEK 135 ISBN 978-91-85565-41-2 Storebror blant skandinaviske medisinske...
Tore Midtvedt
01.07.2011
Ramel, Björn Läkare utan vapen Ett reportage om antibiotikaresistens. 280 s, tab, ill. Stockholm: Natur och Kultur, 2011. Pris SEK 180 ISBN 978-91-27-12022-8 Overskriften er fra ett av kapitlene i...
Tore Midtvedt
22.01.2013
I Tidsskriftet nr. 21/2012 hevder Dag Bratlid & Thor Willy Ruud Hansen at det brukes for mye ressurser på doktorgrader og at nytteeffekten for samfunnet er for liten til at ordningen kan...
Siamak Yazdankhah, Jørgen Lassen, Tore Midtvedt, Claus Ola Solberg
10.12.2013
Siden tidenes morgen har infeksjoner hatt den dominerende plassen i menneskets sykdomspanorama. Selv om man ikke kjente årsaken til disse sykdommene, har man alltid forsøkt å bekjempe dem. Mangfoldet...