Egil Lingaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egil Lingaas

Per H. Bjark, Egil Lingaas
15.06.2020
Vi takker Ellen Tveter Deilkås for kommentar til vår artikkel om helsetjenesteassosiert infeksjon som årsak til død i sykehus. Foranledningen er at vi fant at 11,4 % av pasientene som døde i sykehus...
Per H. Bjark, Egil Hansen, Egil Lingaas
20.04.2020
Healthcare-associated infections represent a significant cause of in-hospital deaths ( 1 ). Previous estimates suggest that approximately one-third of deaths in Norwegian hospitals are attributable...
Per H. Bjark, Egil Hansen, Egil Lingaas
15.04.2020
Helsetjenesteassosierte infeksjoner er en viktig dødsårsak i sykehus ( 1 ). Det er estimert at om lag 1/3 av dødsfallene i sykehus i Norge skyldes uønskede hendelser, men andel infeksjoner er ikke...
Per Bjark, Egil Lingaas
17.10.2017
New knowledge regarding the infectiousness and less frequent clinical manifestations of the varicella zoster virus should have consequences for infection prevention and control, clinical diagnostics...
Per Bjark, Egil Lingaas
16.10.2017
Ny kunnskap om varicella-zoster-virusets smittsomhet og sjeldnere kliniske manifestasjoner bør få konsekvenser for smittevern, klinisk diagnostikk og behandling. Varicella-zoster-virus gir primært...
Stig Harthug, Egil Lingaas
30.09.2002
Preben Aavitsland påpeker i Tidsskriftet nr. 20/2002 (1) helt riktig at kunnskapsgrunnlaget for mange smitteverntiltak er mangelfullt. Han viser til eksempler på at svært kostbare tiltak er...
Hilde Fjeld, Egil Lingaas
03.05.2016
In all hospital departments one comes into contact with disinfectants (used for technical disinfection) and antiseptics (used on skin and mucosa) on a daily basis. Chlorhexidine is one of the most...
Venke Skibeli, Ingvild Aaløkken, Egil Lingaas, Tore Midtvedt, Claus Ola Solberg, Kjetil K. Melby
26.08.2010
Tigesyklin tilhører en ny klasse antibiotika – glycylsyklinene – som er en videreutvikling fra tetrasyklinene. Det har effekt overfor grampositive og gramnegative bakterier samt aerobe og anaerobe...
Jeanette Schultz Johansen, Tone Westergren, Egil Lingaas
06.09.2011
Varicella (vannkopper) er forårsaket av primærinfeksjon med varicella-zoster-virus. Hos friske personer er det vanligvis en mild, forbigående sykdom. Hos enkelte pasientgrupper, som...
Hilde Fjeld, Egil Lingaas
03.05.2016
Ved alle sykehusavdelinger kommer man daglig i kontakt med desinfeksjonsmidler (bruksområde teknisk desinfeksjon) og antiseptika (bruksområde hud og slimhinner). Klorheksidin er et av de mest brukte...