Inflammatorisk multisystemsyndrom ved covid-19

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Multisystem inflammatory syndrome in children bør på norsk kalles inflammatorisk multisystemsyndrom hos barn.

  Farget transmisjonselektronmikroskopbilde av koronaviruset SARS-CoV-2. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB
  Farget transmisjonselektronmikroskopbilde av koronaviruset SARS-CoV-2. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB

  Barn og unge som blir smittet med koronaviruset SARS-CoV-2, kan bli rammet av en immunmediert senreaksjon med høy feber, gastrointestinale symptomer og kardiogent sjokk (1). Denne sjeldne og alvorlige tilstanden omtales på engelsk som multisystem inflammatory syndrome in children (2), forkortet MIS-C. (Hos voksne brukes forkortelsen MIS-A, der A-en står for adults.) Tilstanden er også omtalt som pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2, forkortet PIMS-TS (3).

  Blant norske barneleger er nok tilstanden mest kjent som MIS-C. I tre artikler i Tidsskriftet har forfatterne, bl.a. to av oss (AER og BF), på norsk valgt betegnelsen multiorgan inflammatorisk syndrom, altså med multiorgan fremfor multisystem (1, 4, 5). Det samme har Barnelegeforeningen gjort i sin pediatriveileder (6). Valget mellom ordene multiorgan og multisystem kan være en smakssak, men to forhold taler for multisystem: at tilstanden ikke bare affiserer organer, og at ordet multisystem brukes oftere i internasjonal faglitteratur enn multiorgan. Både Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA og Verdens helseorganisasjon bruker betegnelsen multisystem inflammatory syndrome in children (7, 8).

  Saken har også en annen språklig side, nemlig at verken multisystem eller multiorgan kan brukes som et frittstående adjektiv på norsk. Løsningen er egentlig ganske enkel: Bytt om på rekkefølgen av ordene, slik at det blir inflammatorisk multisystemsyndrom. En slik løsning er ikke til hinder for at barneleger seg imellom kan bruke forkortelsen MIS-C. Men utenfor eget fagmiljø bør de helst omtale tilstanden på en måte som bedre forklarer hva det dreier seg om (9).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media