Astrid Elisabeth Rojahn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Barneklinikken

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Astrid Elisabeth Rojahn har bidratt med faglig innspill samt utforming, revisjon og godkjenning av manuskriptet.

Astrid Elisabeth Rojahn er spesialist i barnesykdommer og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Astrid Elisabeth Rojahn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media