Trond Geir Jenssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for nyremedisin

Avdeling for transplantasjonsmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Institutt for klinisk medisin

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

og

Institutt for klinisk medisin

UiT – Norges arktiske universitet

Han har bidratt med utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Trond Geir Jenssen er dr.med., spesialist i indremedisin og nyresykdommer, overlege og professor II.

Artikler av Trond Geir Jenssen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media