Bjørgulf Claussen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår venn og kollega Bjørgulf Claussen sovnet inn i sitt hjem på Bekkestua 16. mai, nær 77 år gammel. En varm stridsmann for likhet og rettferdighet og en utrettelig forsvarer av velferdsstaten og solidariske trygdeordninger har forlatt oss.

  Bjørgulf ble cand.med. i Oslo i 1969. Det var ikke opplagt at han skulle bli lege. Hele livet hadde han en stor interesse for filosofi og litteratur. Han var i alle år en ivrig leser av romaner, historie, økonomi og politikk. Etter turnustjeneste i Harstad og Kvæfjord var han først allmennpraktiker og offentlig lege i Tromsø, så allmennlege i Skien før hans faglige liv etter 16 år skiftet kurs. Han var 44 da hans første medisinske artikkel kom. De første faglige arbeidene sto i Tidsskriftet 1988–92. Disse tok for seg det som skulle bli et av hans viktigste forskningsfelt og tema for doktoravhandlingen: arbeidsløshet og helse. De store endringene som på denne tiden skjedde i industrien i Grenlandsområdet medførte en betydelig arbeidsløshet. Som lege så Bjørgulf de alvorlige helsekonsekvensene, og han ville undersøke det vitenskapelig, ikke bare mene noe om det. Året han tok første avdeling medisin, hadde han også tatt et grunnfag i sosiologi, og hans samfunnsinteresse og venstresosialistiske grunnsyn gjorde det naturlig at han valgte et slikt tema, som han forsvarte for doktorgraden i 1994. I 1991 var han med å starte Gruppe for trygdemedisin ved Universitetet i Oslo, der han ble utnevnt til professor i 1999.

  Han brukte sin store arbeidskapasitet i undervisning av medisinstudenter, i veiledning av doktorander og i flere forskningsprosjekter om sosiale ulikheter og helse, fattigdom, storbyhelse og diabetes. Han var en meget produktiv forfatter med mange internasjonale publikasjoner ved siden av kronikker, brosjyrer og bøker, der boken Sosiale ulikheter og helse i 2008 står fremst. Han var politisk aktiv og skrev tallrike innlegg i aviser om medisin og helse og om lokal og nasjonal politikk.

  Bjørgulf var aktiv til det siste, han arbeidet blant annet med et prosjekt om medisinsk filosofi og med kritikk av pensjonsreformene. Han vil bli husket for sin faglige tyngde og klokskap, store kunnskaper og brede interessefelt. Han var ikke engstelig for å fremme synspunkter mange var uenige med ham i. Han var en spennende samtalepartner. Kommentarer og innspill kunne være overraskende, men de tvang folk til å reflektere over viktige spørsmål.

  Bjørgulf vil bli dypt savnet av kolleger, venner og familie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media