Søren Brage

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Søren Brage

Søren Brage
15.03.2007
Upmark, M Edlund, C Den komplexa sjukfrånvaron 185 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pris SEK 224 ISBN 91-44-00722-1 Sverige, som Norge, har et høyt sykefravær. Dette er til stor bekymring...
Harald Reiso, Søren Brage
29.11.2007
Borreliose skyldes infeksjon med borreliabakterier overført ved flåttbitt. William Burgdorfer påviste sammenhengen mellom flåttbitt og sykdom i byen Old Lyme i Connecticut i 1975. Borreliabakterier...
Søren Brage
11.06.2009
L., Nordenfelt The concept of work ability 234 s. Brüssel: Peter Lang Publishing, 2008. Pris EUR 30 ISBN 978-90-5201-450-0 Det sitter mange leger – i trygdevesen og helsetjeneste – og vurderer...
Søren Brage, Nils Fleten, Ole Gard Knudsrød, Harald Reiso, Arne Ryen
07.10.2004
Vurdering av pasienters funksjonsevne inngår i all klinisk medisin. Men når behandlende leger skal uttale seg om pasienters evne til å mestre krav i arbeidslivet, blir mange i villrede om hvordan...
Søren Brage
30.05.2002
Funksjonelle somatiske lidelser er tilstander med stor klinisk betydning. Eksempler på slike lidelser er fibromyalgi, nakkeslengskade, kronisk tretthetssyndrom, dissosiative og somatoforme lidelser,...
Søren Brage
30.09.2002
Jan Olav Johannessen har i Tidsskriftet nr. 20/2002 en meget informativ og interessant artikkel om schizofreniens epidemiologi (1). Det er ikke tvil om at sykdommen har store konsekvenser for...
Søren Brage
20.04.2001
Smerter i korsryggen er i dag den vanligste årsaken til nedsatt arbeidsevne, sykefravær og uførepensjon i Norge (1). Det er i mange tilfeller vanskelig å påvise årsaken til ryggsmertene. Man har...
Søren Brage
20.01.2005
WHO The burden of musculoskeletal conditions at the start of the new millenium 218 s, tab, ill. Genève: World Health Organization, 2003. Pris USD 32 ISBN 92-4-120919-4 Ved starten av muskel- og...
Camilla Ihlebæk, Søren Brage, Bård Natvig, Dag Bruusgaard
02.12.2010
Muskel- og skjelettlidelser er en av de hyppigste årsakene til at folk oppsøker både tradisjonelle og alternative helsetjenester og -tilbud ( 1 ). I Norge, som i mange andre vesteuropeiske land, er...
Søren Brage, Camilla Ihlebæk, Bård Natvig, Dag Bruusgaard
02.12.2010
Muskel- og skjelettlidelser er utbredt, og flere undersøkelser tyder på at forekomsten av slike plager holder seg stabil i befolkningen over tid ( 1 , 2 ). De psykiske lidelsene er blitt vanligere...