Per E. Børdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per E. Børdahl

Erlend Hem, Tonje Ingarsdotter Helgesen, Elisabeth T. Swärd, Per E. Børdahl
03.05.2021
Jacob Birger Natvig døde i sitt hjem på Bekkelagshøgda i Oslo langfredag 2. april, etter en tids sykdom, 86 år gammel. En pioner i norsk medisin er gått bort. Han ble cand.med. ved Universitetet i...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
24.06.2019
Our interest in this story arose in relation to the article on the psychiatrist Augusta Rasmussen (1895–1979) ( 1 ). While working on that article, we constantly came across the name of Ragnhild Vogt...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
20.06.2019
Vår interesse for denne historien oppsto i forbindelse med artikkelen om psykiateren Augusta Rasmussen (1895–1979) ( 1 ). I dette arbeidet dukket stadig navnet til Ragnhild Vogt Hauge opp, og for oss...
Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
31.10.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1638–44. I Tidsskriftet nr. 17/2018, s. 1640–3 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Dagfin Werenskiold/BONO 2018. Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
31.10.2018
In 1923, the five-year-old Public Health Association published a folder with ten large-format posters, called House Maxims for Mothers and Children (Figure 1). Their objective was to promote child...
Erlend Hem, Rannveig Nordhagen, Per E. Børdahl
30.10.2018
I 1923 utga den fem år gamle Folkehelseforeningen en mappe med ti plansjer i stort format, Hustavler for mor og barn (fig 1). Hensikten var å bidra til barnets sunnhet ved innprenting av...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
26.06.2018
In 1934, senior registrar Augusta Rasmussen (1895–1979) published a study of 77 cases involving sexual offences. She found that the women involved had suffered no mental injury from the abuse. In...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
26.06.2018
I 1934 publiserte reservelege Augusta Rasmussen (1895–1979) en undersøkelse av 77 sedelighetssaker. Hun fant at kvinnene var kommet fra overgrepet uten psykisk skade. I 1947 publiserte hun en studie...
Per E. Børdahl
20.12.2016
Impey, Lawrence Child, Tim Obstetrik og gynækologi 3. utg. 433 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016 Pris DKK 600 ISBN 978-87-7749-867-1 Denne danske læreboken er en oversatt og...
Line Bjørge, Per E. Børdahl, Thomas Hahn, Ferenc Macsali, Svein Magne Skulstad, Kåre Augensen, Susanne Albrechtsen
01.03.2007
Thomassen & Wisborg presenterte i Tidsskriftet nr. 24/2006 en kvinne som ble forløst med keisersnitt under en tvillingfødsel på et tidspunkt da hun var sirkulatorisk ustabil ( 1 ). Den...
Per E. Børdahl
17.05.2007
Emery, AEH Emery, MLH. Mother and child care in art 152 s, ill. London: RSM Press, 2006. Pris GBP 45 ISBN 978-1-85315-629-8 Dette er tredje bind i en serie om medisin og kunst skrevet av ekteparet...
Per E. Børdahl
17.05.2007
Kilby, M Baker, P Critchley, H Multiple pregnancy 298 s, tab, ill. London: RCOG Press, 2006. Pris GBP 48 ISBN 987-1-904752-22-6 Økningen i antall flerlingsvangerskap de siste 30 årene skyldes bl.a...
Per E. Børdahl
17.05.2007
Studd, J Tan, SL Chervenak, FA Progress in obstetrics and gynaecology Bd 17. 472 s, tab, ill. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2006. Pris GBP 46 ISBN 978-0-443-10313-1 Serien Progress in...
Per E. Børdahl
13.03.2008
Foss, Ø. Kampen mod de mindreværdige Auschwitz, videnskabens og kirkens forræderi. 173 s. Århus: Aarhus universitetsforlag, 2006. Pris DKK 198 ISBN 978-87-7934-279-8 Det er mer enn 35 år siden den...
Per E. Børdahl
23.10.2008
B-Lynch, C Keith, LG Lalonde, AB A textbook of postpartum hemorrhage A comprehensive guide to evaluation, management and surgical intervention. 468 s, tab, ill. Dumfriesshire: Sapiens Publishing,...
Per E. Børdahl
09.10.2008
Queenan, JT Spong, CY Lockwood, CJ Management of high-risk pregnancy An evidence-based approach. 5. utg. 488 s, tab, ill. Oxford: Blackwell, 2007. Pris GBP 90 ISBN 978-1-4051-2782-0 Første utgave kom...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
28.02.2008
Fra Randi Jonsdatters sår over navlen kom det ut blod, tynn og tykk materie, tenner, tannanlegg og deler av en knokkel. Er det mulig 200 år senere å avgjøre hvorvidt dette var et steinbarn eller...
Per E. Børdahl
17.04.2008
Baskett, TF Calder, AA Arulkumaran, S Munro Kerr’s operative obstetrics 11. utg. 341 s, ill. Edinburgh: Saunders Elsevier, 2007. Pris GBP 60 ISBN 978-0-7020-2746-8 Monro Kerr har i 100 år vært et...
Erlend Hem, Per E. Børdahl
28.02.2008
Fra Randi Jonsdatters sår over navlen kom det ut blod, tynn og tykk materie, tenner, tannanlegg og deler av en knokkel. Er det mulig 200 år senere å avgjøre hvorvidt dette var et steinbarn eller...
Per E. Børdahl
18.12.2008
Steffenak, EK. Russerfangene Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne. Oslo: Humanist forlag, 2008. 356 s, ill. Pris NOK 328 ISBN 978-82-92-62236-0 Historien er dramatisk – og lite kjent...