Gunnar Tellnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Tellnes

Gunnar Tellnes
28.11.2017
Naja Hulvej Rod Stress og helbred Årsager, helbredskonsekvenser og social ulighed. 151 s, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 249 ISBN 978-87-628-1586-5 På en lettfattelig måte presenterer...
Arild Bjørndal, Christian F. Borchgrevink, Jan Frich, Pål Gulbrandsen, Anne Kveim Lie, Kirsti Malterud, John-Arne Røttingen, Gunnar Tellnes, Steinar Westin
29.09.2017
Per Fugelli døde 13. september 2017, 73 år gammel. Den siste sommeren tilbrakte han og Charlotte i et landskap han elsket. Han fikk også dø der på Jæren, omgitt av barn og barnebarn. Dagene gikk i...
Øivind Larsen, Gunnar Tellnes, Dag Bruusgaard, Nina Køpke Vøllestad
02.02.2017
Per Sundby Professor emeritus i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo Per Sundby er død, nær 91 år gammel. Per Sundby var født på Hisøy ved Arendal 4. januar 1926 og sovnet stille inn i sitt hjem på...
Gunnar Tellnes
13.12.2007
Kulturforbundet Kultur former framtida Hvordan og hvorfor kultur virker. 107 s, tab, ill. Oslo: Andrimne forlag, 2007. Pris NOK 250 ISBN 978-82-92546-11-6 Her henvender man seg til et bredt publikum...
Gunnar Tellnes
14.02.2008
Mæland, JG. Veileder i trygdemedisin 2007 – 2008 132 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 225 ISBN 978 - 82- 05 -37738 -7 Leger i klinisk praksis, særlig allmennleger, spesialister...
Gunnar Tellnes
20.02.2003
Stortingsmelding nr. 16 (2002 – 2003) om folkehelsepolitikken, som er tilgjengelig på Internett ( 1 ), berører kommuneleger og samfunnsmedisinere på flere måter. Følgende problemstillinger er blant...
Gunnar Tellnes
04.12.2003
Mæland, John Gunnar Veileder i trygdemedisin 2003 118 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 185 ISBN 82 - 05 - 31544 -2 Leger i klinisk praksis, studenter og rådgivende leger vil ha...
Gunnar Tellnes
23.08.2016
Modvig, Jens Jensen, Britt Toftgaard Nielsen, Claus Vinter Klinisk socialmedicin & rehabilitering 2. utg. 311 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2016. Pris DKK 450 ISBN 978-87-7749-851-0...
Gunnar Tellnes
25.08.2005
Mæland, John Gunnar Veileder i trygdemedisin 2004 – 2005 130 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 195 ISBN 82-05 - 33380- 7 Leger i klinisk praksis, studenter og rådgivende leger...
Gunnar Tellnes
12.11.2012
Eikrem, Tove Jungelhåndboken 2012 9. utg. 133 s, ill. Oslo: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, 2012. Pris NOK 250 ISBN 978-82-93095-04-0 Denne håndboken vil være nyttig for både leger og ansatte i...
Gunnar Tellnes
25.03.2014
Lingås, Lars Gunnar Ansvar for likeverd Etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering. 2. utg. 168 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 249 ISBN 978-82-05-39884-9...
Gunnar Tellnes
13.05.2014
Kjellevold, Alice Retten til individuell plan og koordinator 4. utg. 118 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 299 ISBN 978-82-450-1422-8 Målgruppen er dem som arbeider i helse- og...
Gunnar Tellnes
17.11.2015
Nyseter, Tore Velferd på avveie Reformer, verdier, veivalg. 394 s. Oslo: Res Publica, 2015. Pris NOK 329 ISBN 978-82-8226-055-8 Mange store reformer har preget vår hverdag siden 1970-årene. Hvorfor...