Rettelse: Facioscapulohumeral muskeldystrofi

Jana Pospisilova, Bård Bjørnarå, Kari Anne Bjørnarå Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 364.

I Tidsskriftet nr. 4/2021, s. 364 skal tittelen være: Facioscapulohumeral muskeldystrofi. Videre skal det stå: MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en pasient i 20-årene med påvist facioscapulohumeral muskeldystrofi (ofte forkortet FSHD).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler