Rettelse: Facioscapulohumeral muskeldystrofi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 364.

  I Tidsskriftet nr. 4/2021, s. 364 skal tittelen være: Facioscapulohumeral muskeldystrofi. Videre skal det stå: MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en pasient i 20-årene med påvist facioscapulohumeral muskeldystrofi (ofte forkortet FSHD).

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media