Bård Bjørnarå

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bård Bjørnarå

Jana Pospisilova, Bård Bjørnarå, Kari Anne Bjørnarå
12.04.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 364. I Tidsskriftet nr. 4/2021, s. 364 skal tittelen være: Facioscapulohumeral muskeldystrofi . Videre skal det stå: MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en...
Jana Pospisilova, Bård Bjørnarå, Kari Anne Bjørnarå
07.03.2021
MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en pasient i 20-årene med påvist facioscapulohumeral muskeldystrofi (ofte forkortet FSHD) type 1. Bildet viser uttalt atrofi av musculus (m.) trapezius...
Line Broch, Bård Bjørnarå, Karl-Friedrich Amthor
24.05.2016
En jente i slutten av tenårene ble overflyttet til nevrologisk avdeling etter akutt innleggelse for et epilepsisuspekt anfall med generaliserte kramper og bevissthetstap. Hun hadde aldri tidligere...
Tor Erik Gudmundsen, Bård Bjørnarå, Anniken Haslund
26.01.2016
Marianne Oroszko Haakonsen Vår gode venn og kollega Marianne Oroszko Haakonsen døde på Drammen sykehus 29.10. 2015, 54 år gammel. Hun var født i Oslo. Etter eksamen ved Kristelig Gymnasium i 1980 dro...