Kari Anne Bjørnarå

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kari Anne Bjørnarå

Jana Pospisilova, Bård Bjørnarå, Kari Anne Bjørnarå
12.04.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 364. I Tidsskriftet nr. 4/2021, s. 364 skal tittelen være: Facioscapulohumeral muskeldystrofi . Videre skal det stå: MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en...
Jana Pospisilova, Bård Bjørnarå, Kari Anne Bjørnarå
07.03.2021
MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en pasient i 20-årene med påvist facioscapulohumeral muskeldystrofi (ofte forkortet FSHD) type 1. Bildet viser uttalt atrofi av musculus (m.) trapezius...
Kari Anne Bjørnarå
07.06.2016
REM-søvnatferdsforstyrrelse har ulik presentasjon hos kvinner og menn med Parkinsons sykdom. Kari Anne Bjørnarå. Foto: Vestre Viken REM-søvnatferdsforstyrrelse karakteriseres av fravær av atoni under...