Jana Pospisilova

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jana Pospisilova

Jana Pospisilova, Bård Bjørnarå, Kari Anne Bjørnarå
12.04.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 364. I Tidsskriftet nr. 4/2021, s. 364 skal tittelen være: Facioscapulohumeral muskeldystrofi . Videre skal det stå: MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en...
Jana Pospisilova, Bård Bjørnarå, Kari Anne Bjørnarå
07.03.2021
MR-bildet viser et snitt av øvre thorax hos en pasient i 20-årene med påvist facioscapulohumeral muskeldystrofi (ofte forkortet FSHD) type 1. Bildet viser uttalt atrofi av musculus (m.) trapezius...