John Munkhaugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: johmun@vestreviken.no

Medisinsk avdeling

Drammen sykehus, Vestre Viken

og

Avdeling for atferdsmedisin

Universitetet i Oslo

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, datainnsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding av manuset samt godkjenning av innsendte manusversjon.

John Munkhaugen er ph.d., spesialist i indremedisin og i hjertesykdommer, enhetsoverlege og professor.

Artikler av John Munkhaugen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media