Kjetil Retterstøl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Retterstøl

Kjetil Retterstøl, John Munkhaugen, Charlotte Björk Igul, Jostein Grimsmo, Anne Kask, Henrik Schirmer, Anne Grete Semb, Erik Ekker Solberg
08.03.2021
Takk til fastlege Fretland for hans innlegg og interesse for temaet. Vi lytter til hans argumenter, men vil samtidig få understreke at dokumentasjonen på LDL kolesterol anbefalingen i v...
Kjetil Retterstøl, John Munkhaugen, Charlotte Björk Ingul, Jostein Grimsmo, Anne Kask, Henrik Schirmer, Anne Grete Semb, Erik Ekker Solberg
22.02.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 122–4. I Tidsskriftet nr. 2/2021, s. 124 skal det stå: Charlotte Björk Ingul er dr.med., spesialist i hjertesykdommer og overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen...
Kjetil Retterstøl, John Munkhaugen, Charlotte Björk Ingul, Jostein Grimsmo, Anne Kask, Henrik Schirmer, Anne Grete Semb, Erik Ekker Solberg
22.01.2021
I nye europeiske retningslinjer anbefales et lavere behandlingsmål for LDL-kolesterol enn i de norske retningslinjene. Vi mener flere av de nye behandlingsmålene bør anvendes i Norge. Illustrasjon:...
Svein O. Kolset, Martin Heier, Kjetil Retterstøl
29.06.2020
Accumulation of lipoproteins in the vascular wall is one of the main causes of atherosclerosis. Inhibiting this type of binding could potentially limit the accumulation of lipoproteins in the...
Svein O. Kolset, Martin Heier, Kjetil Retterstøl
29.06.2020
Opphoping av lipoproteiner i åreveggen er en av de viktigste årsakene til utvikling av aterosklerose. Hemming av denne type bindinger kan potensielt begrense mengden av lipoproteiner som akkumuleres...
Sigrun Hope, Marianne Nordstrøm, Kjetil Retterstøl, Per Ole Iversen, Svein Olav Kolset
23.01.2018
Adults with an intellectual disability are faced with several health-related challenges associated with diet. For many, obesity and secondary diseases constitute a major health problem. A number of...
Sigrun Hope, Marianne Nordstrøm, Kjetil Retterstøl, Per Ole Iversen, Svein Olav Kolset
22.01.2018
Voksne med utviklingshemning har flere helseutfordringer knyttet til kostholdet. For mange er overvekt og følgesykdommer et stort helseproblem. Nylig ble det avdekket mange helserelaterte avvik i den...
Solveig Thorp Holmsen, Tina Bakkebø, Maria Seferowicz, Kjetil Retterstøl
23.05.2017
Women with familial hypercholesterolaemia are currently advised to discontinue breastfeeding prior to beginning statin therapy after pregnancy. We believe this practice should be reconsidered...
Solveig Thorp Holmsen, Tina Bakkebø, Maria Seferowicz, Kjetil Retterstøl
23.05.2017
Kvinner med familiær hyperkolesterolemi anbefales i dag å avslutte ammingen når de skal starte statinbehandling etter svangerskap. Vi mener at dagens praksis kan være uheldig. Behandling med...
Kjetil Retterstøl
02.05.2017
Sofia Olsen og medarbeidere drøftet nylig spørsmålet om samtykke ved registerststudier uten intervensjoner. Eksempelet var en studie om risiko for tarmkreft hos personer som tidligere har fått...
Martin Prøven Bogsrud, Asgeir Græsdal, Kjetil Retterstøl, Kirsten B. Holven
22.03.2017
It is easy to forget that young people may be affected by diseases usually seen in older patients. When patients have typical clinical symptoms or a high pre-test probability, we should think about...
Martin Prøven Bogsrud, Asgeir Græsdal, Kjetil Retterstøl, Kirsten B. Holven
21.03.2017
Det er lett å glemme at unge mennesker kan bli rammet av sykdommer som vanligvis ses hos eldre. Ved typiske kliniske symptomer eller høy pretestsannsynlighet må man derfor tenke annerledes enn man...
Kjetil Retterstøl
11.10.2016
Pål Røiri sår igjen tvil om statiners effekt ved å vise til Excel-studien (publisert i 1991) og 4S (publisert 1994). Naturligvis kan statiner gi bivirkninger, det må vektes ved tolkning av...
Martin Prøven Bogsrud, Aksel Sogstad, Kjetil Retterstøl
14.06.2007
Såkalt selektiv publisering av forskningsdata er et betydelig vitenskapelig problem. Dette betyr at det i årenes løp kan ha vært viktige forskningsresultater som ikke er blitt allment kjent fordi...
Kjetil Retterstøl
15.05.2008
Arteriosklerotisk karsykdom hos unge mennesker har de fleste leger erfaring med. I 2004 døde 900 mennesker i alderen 25 – 64 år av hjerte- og karsykdommer i Norge. Mange er uvitende om at blodtrykk,...
Sofie Hexeberg, Kjetil Retterstøl
04.11.2004
Antall personer med fedme og type 2-diabetes har økt dramatisk i Norge i de senere år, og man forventer en fortsatt sterk økning. Triglyseridverdier over 5 mmol/l og 10 mmol/l, som betraktes som...
Kjetil Retterstøl
23.08.2016
Det går for tiden en diskusjon i Tidsskriftets spalter om sammenhengen mellom mettet fett i kostholdet og dødelighet av hjerteinfarkt. Det er blitt hevdet at statiner ikke reduserer dødeligheten, og...
Kjetil Retterstøl
30.10.2000
Omega-3-fettsyrenes dynamiske likevekt med omega-6-fettsyrene Alle celler er omgitt av en membran som i stor grad består av fettsyrer. Avhandlingen omhandler de to essensielle fettsyrefamiliene,...
Gisle Langslet, Inger Ottestad, Kjetil Retterstøl, Leiv Ose
26.08.2010
Utvikling og utprøvning av nye legemidler er et viktig område innenfor medisinen. Kravene til dokumentasjon av virkninger, bivirkninger og sikkerhet er omfattende. Det drives en stor virksomhet med...
Kjetil Retterstøl
30.10.2012
Mange er enig i at fisk er sunt, men hva med det enorme tilbudet av kosttilskudd med omega-3-, omega-6- og omega-9-fettsyrer? La det være sagt med en gang: Vår kropp lager selv omega-9-fettsyrer...