Rettelse: Fastlegens rolle ved osteoporosebehandling etter brudd

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1738.

  I Tidsskriftet nr. 17/2020, s. 1738 skal det stå: P1 NP kan tas når som helst på døgnet på serumrør og oppbevares i kjøleskap før den sendes til analyse.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media