Rettelse: Fastlegens rolle ved osteoporosebehandling etter brudd

Jakob Vangen Nordbø, Øyvind Stople Sivertsen, Frede Frihagen, Lene B. Solberg Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1738.

I Tidsskriftet nr. 17/2020, s. 1738 skal det stå: P1 NP kan tas når som helst på døgnet på serumrør og oppbevares i kjøleskap før den sendes til analyse.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler