Frede Frihagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frede Frihagen

Jakob Vangen Nordbø, Øyvind Stople Sivertsen, Frede Frihagen, Lene B. Solberg
03.02.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1738. I Tidsskriftet nr. 17/2020, s. 1738 skal det stå: P1 NP kan tas når som helst på døgnet på serumrør og oppbevares i kjøleskap før den sendes til analyse. Vi...
Jakob Vangen Nordbø, Øyvind Stople Sivertsen, Frede Frihagen, Lene B. Solberg
23.11.2020
While a fall can be distressing, falling between two stools can be even worse. With general practitioners aboard, osteoporosis patients can receive better follow-up treatment. Previous fractures may...
Jakob Vangen Nordbø, Øyvind Stople Sivertsen, Frede Frihagen, Lene B. Solberg
23.11.2020
Det kan være brutalt å falle, og enda verre når man gjør det mellom to stoler. Med fastlegene på laget kan osteoporosepasienter få bedre oppfølging. Et gjennomgått brudd er kanskje den viktigste...
Petter Morten Pettersen, Frede Frihagen, Ingvild Saltvedt, Wender Figved
17.09.2018
Norge ligger på verdenstoppen i antall hoftebrudd. Behandlingen er dyr og dødeligheten høy. Bedre samarbeid mellom geriatere og ortopeder etterlyses. Norge ligger i verdenstoppen med om lag 9 000...
Rune Kvakestad, Frede Frihagen, Knut Melhuus, Lars Engebretsen
06.02.2003
Legevakten i Oslo er alene om å gi et døgnkontinuerlig akuttmedisinsk tilbud til hovedstadens ca. 500 000 innbyggere. Årlig gjennomføres det over 100 000 konsultasjoner, hvorav 50 000 ved...
Frede Frihagen, Rune Kvakestad, Knut Melhuus, Lars Engebretsen
03.04.2003
Omtrent 100 000 akutte konsultasjoner blir gjennomført hvert år ved Legevakten i Oslo, hvorav rundt 50 000 ved Skadeavdelingen. Omtrent 2 500 pasienter henvender seg med en knetilstand. Pasienter som...
Frede Frihagen, Wender Figved, Jan Erik Madsen, Cathrine M. Lofthus, Ragnhild Øydna Støen, Lars Nordsletten
21.10.2010
Vi takker for interessen Vibeke Juliebø & Torgeir Bruun Wyller viser for vår artikkel i Tidsskriftet ( 1 ). Det er mangelfull kunnskap om betydningen av ventetid til kirurgisk behandling. Noen...
Frede Frihagen, Wender Figved, Jan Erik Madsen, Cathrine M. Lofthus, Ragnhild Øydna Støen, Lars Nordsletten
26.08.2010
Norge har verdens høyeste forekomst av osteoporotiske brudd ( 1  –  3 ). Det er ca. 10 000 hoftebrudd hvert år. 55 % av disse er lårhalsbrudd ( 2 ). Gjennomsnittsalderen for pasientene er om lag 83...
Lars Gunnar Johnsen, Leiv Otto Watne, Frede Frihagen, Jorunn Lægdheim Helbostad, Anders Prestmo, Ingvild Saltvedt, Olav Sletvold, Torgeir Bruun Wyller
24.03.2015
Om lag 9 000 personer i Norge får et brudd i øvre femurende hvert år. Denne pasientgruppen er sårbar – med mange komorbide tilstander, høyt legemiddelforbruk og høy prevalens av demens. Prognosen er...