Øyvind Stople Sivertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Stople Sivertsen

Øyvind Stople Sivertsen
08.10.2019
A seemingly ill-conceived government proposal has reignited the debate about what separates doctors from nurses. Photo: Sturlason In April, a proposal to the regulations concerning national...
Øyvind Stople Sivertsen
07.10.2019
Et tilsynelatende lite gjennomtenkt forslag fra regjeringen gir nytt liv til diskusjonen om hva som skiller sykepleiere og leger. Foto: Sturlason I april ble Forslag til forskrift om nasjonal...
Øyvind Stople Sivertsen
23.09.2019
Lege og filosof Carl Tollef Solberg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 16.1.2018. Han reflekterer blant annet over kontrafaktiske liv. Foto: Universitetet i Bergen Hvem er et...
Øyvind Stople Sivertsen
23.09.2019
The medical doctor and philosopher Carl Tollef Solberg defended his doctoral degree at the University of Bergen on 16 January 2018. Among other things, he reflects on counterfactual lives. Photo:...
Øyvind Stople Sivertsen
09.09.2019
Risikoen for spontanabort øker med mors alder og med tidligere spontanabort og svangerskapskomplikasjoner. Dette viser en ny norsk studie. Illustrasjonsfoto: hsyncoban/iStock Over 400 000 svangerskap...
Øyvind Stople Sivertsen
01.08.2019
En genvariant som ligger mellom to kodende områder, fører til arvelig ataksi og spastisk paraparese. Det viser en ny norsk studie. Fra venstre: Magnus Dehli Vigeland, Jeanette Aimee Koht, Anne...
Øyvind Stople Sivertsen
13.05.2019
Kun 5 % av pasientene med både hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes når alle de fire behandlingsmålene. Det viser en ny norsk studie. Noen av forskerne i ROSA 4. Fra venstre:...
Øyvind Stople Sivertsen
03.05.2019
Kvinner som blir gravide innen ett år etter en dødfødsel, har ikke økt risiko for dødfødsel, prematur fødsel eller redusert fostervekst i neste svangerskap. Dette viser en stor studie med norsk...
Øyvind Stople Sivertsen
03.04.2019
Kun en mindre del av de legemidlene som forårsaket alvorlige bivirkninger ville vært unngått dersom man hadde fulgt anbefalingene fra forskrivningsverktøy. Studieforfatterne. Fra venstre: Marte Wang-...
Øyvind Stople Sivertsen
11.03.2019
Personlighetsforstyrrelser er i mindre grad enn antatt knyttet til visse personlighetstyper. Dette viser en ny studie ledet av Folkehelseinstituttet. Forskningsgruppen for atferdsgenetikk ved...
Øyvind Stople Sivertsen
25.02.2019
Helsepersonell som behandler papirløse immigranter i USA, rapporterer om utbrenthet og tap av moralsk integritet. En papirløs immigrant får dialyse ved en klinikk i New York. Foto: Seth Wenig / NTB...
Øyvind Stople Sivertsen
12.12.2018
Fastlegene skal svare på en evaluering om fastlegeordningen. Men noen virker å ha glemt at også leger pleier å få betalt for arbeidet de gjør. Resultatet kan bli skjevhet i svarene. Foto: Sturlason...
Øyvind Stople Sivertsen
16.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1650–2. I Tidsskriftet nr. 17/2018 på s. 1652 skal det stå: Ved Sykehuset Innlandet jobbes det med prosjekter innenfor behandling av depresjon hos eldre samt trening...
Øyvind Stople Sivertsen
30.10.2018
Snart må flere leger bruke briller. Det er Aslak Steinsbekk helt sikker på. Denne mannen ser noe mange ikke ser. Vi fikk lov til å kaste flere blikk inn i fremtiden da vi møtte Aslak Steinsbekk i...
Øyvind Stople Sivertsen
10.10.2018
Lavgradig oksygenbehandling gis ofte gjennom nesen. Men dersom man tar ordinasjoner fra norske leger bokstavelig, kan det gi overraskende resultater. Mange akuttmedisinske tilstander bedres dersom...
Øyvind Stople Sivertsen
01.10.2018
Sigmoidoskopi har vist gode resultater hos menn 15 år etter screening. Dette viser en norsk studie som er publisert i Annals of Internal Medicine . De tre førsteforfatterne av artikkelen Mette...
Øyvind Stople Sivertsen
01.10.2018
En norsk pilotstudie tyder på at mikrobiota fra avføring kan ha like god effekt som antibiotika mot C. difficile-infeksjon. Stipendiat og førsteforfatter Frederik Emil Juul (til venstre) og...
Øyvind Stople Sivertsen
27.09.2018
Mer enn én av fire kvinner lever fem år etter å ha fått lungekreftdiagnose – en kraftig forbedring fra tidligere. Illustrasjonsfoto: newannyart/iStock Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftformen i...
Øyvind Stople Sivertsen
01.10.2018
Simon Francis Thomsen, Andreas Pihl, Muhammad Sabbah et al. red Dermato-venerologiske cases 272 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2018. Pris DKK 250 ISBN 978-87-628-1856-9 Hud er et visuelt...
Øyvind Stople Sivertsen
17.09.2018
Kirurgi er bedre enn medisinsk behandling ved sykelig overvekt med diabetes og hypertensjon, men gir økt risiko for komplikasjoner. Forfattergruppen (fra venstre): Morten Lindberg, Rune Sandbu, Gunn...