Øyvind Stople Sivertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Stople Sivertsen

Jakob Vangen Nordbø, Øyvind Stople Sivertsen, Frede Frihagen, Lene B. Solberg
23.11.2020
While a fall can be distressing, falling between two stools can be even worse. With general practitioners aboard, osteoporosis patients can receive better follow-up treatment. Previous fractures may...
Jakob Vangen Nordbø, Øyvind Stople Sivertsen, Frede Frihagen, Lene B. Solberg
23.11.2020
Det kan være brutalt å falle, og enda verre når man gjør det mellom to stoler. Med fastlegene på laget kan osteoporosepasienter få bedre oppfølging. Et gjennomgått brudd er kanskje den viktigste...
Øyvind Stople Sivertsen
29.10.2020
De forventes å være en kombinasjon av aksjemegler og prest. Nå streiker endelig fastlegene. Fordi de ikke også vil være maratonløpere. Foto: Sturlason Jeg har mange samtaler på fastlegekontoret om...
Øyvind Stople Sivertsen
16.09.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1209. I Tidsskriftet nr. 12/2020, s. 1209 skal det stå: Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at over to tredeler av alle fødsler hos førstegangsfødende forløper...
Øyvind Stople Sivertsen
07.09.2020
General practitioners should retain their key role in the follow-up of pregnancies. Photo: Sturlason Each year, approximately 55 000 children are born in Norway ( 1 ). In a normal pregnancy, the...
Øyvind Stople Sivertsen
07.09.2020
Fastleger bør beholde sin sentrale rolle i svangerskapsoppfølgingen. Foto: Sturlason Årlig fødes om lag 55 000 barn i Norge ( 1 ). I et normalt svangerskap tilbys mor åtte faste kontroller, og...
Øyvind Stople Sivertsen
12.05.2020
Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er en invitasjon til å jobbe i team. Ikke alle norske fastleger vil være fornøyde med det. Foto: Sturlason Mandag kom den. Lenge varslet, bredt utredet...
Øyvind Stople Sivertsen
16.03.2020
Frem til i dag var jeg en på laget. Nå er jeg satt på tribunen med karantene. Det gjør vondt å ikke kunne bidra. Foto: Sturlason Det finnes en ordbok for «obskure sorger», samlet og kultivert av John...
Øyvind Stople Sivertsen
03.02.2020
There are many who think that it’s a good idea to pay an unknown doctor three times the amount that a contract GP would charge for the same thing. How did we get there? Photo: Sturlason One of...
Øyvind Stople Sivertsen
31.01.2020
Mange synes det er en god idé å betale en ukjent lege tre ganger prisen for en oppgave fastlegen egentlig kan løse. Hvordan kom vi dit? Foto: Sturlason En av landets største aviser lover abonnentene...
Øyvind Stople Sivertsen
16.01.2020
Eldre pasienter med polyfarmasi fikk bedre helse når fastlege og geriater samarbeidet om behandlingen. Fra venstre Jørund Straand, Rita Romskaug, Torgeir Bruun Wyller og Eva Skovlund, alle...
Øyvind Stople Sivertsen
09.12.2019
Norske forskere har ledet arbeidet med å utvikle en standard for kvalitetsvurdering av studier om biologisk variasjon. Fra venstre, Sverre Sandberg leder av European Federation of Laboratory Medicine...
Øyvind Stople Sivertsen
08.10.2019
A seemingly ill-conceived government proposal has reignited the debate about what separates doctors from nurses. Photo: Sturlason In April, a proposal to the regulations concerning national...
Øyvind Stople Sivertsen
07.10.2019
Et tilsynelatende lite gjennomtenkt forslag fra regjeringen gir nytt liv til diskusjonen om hva som skiller sykepleiere og leger. Foto: Sturlason I april ble Forslag til forskrift om nasjonal...
Øyvind Stople Sivertsen
23.09.2019
Lege og filosof Carl Tollef Solberg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 16.1.2018. Han reflekterer blant annet over kontrafaktiske liv. Foto: Universitetet i Bergen Hvem er et...
Øyvind Stople Sivertsen
23.09.2019
The medical doctor and philosopher Carl Tollef Solberg defended his doctoral degree at the University of Bergen on 16 January 2018. Among other things, he reflects on counterfactual lives. Photo:...
Øyvind Stople Sivertsen
09.09.2019
Risikoen for spontanabort øker med mors alder og med tidligere spontanabort og svangerskapskomplikasjoner. Dette viser en ny norsk studie. Illustrasjonsfoto: hsyncoban/iStock Over 400 000 svangerskap...
Øyvind Stople Sivertsen
01.08.2019
En genvariant som ligger mellom to kodende områder, fører til arvelig ataksi og spastisk paraparese. Det viser en ny norsk studie. Fra venstre: Magnus Dehli Vigeland, Jeanette Aimee Koht, Anne...
Øyvind Stople Sivertsen
13.05.2019
Kun 5 % av pasientene med både hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes når alle de fire behandlingsmålene. Det viser en ny norsk studie. Noen av forskerne i ROSA 4. Fra venstre:...
Øyvind Stople Sivertsen
03.05.2019
Kvinner som blir gravide innen ett år etter en dødfødsel, har ikke økt risiko for dødfødsel, prematur fødsel eller redusert fostervekst i neste svangerskap. Dette viser en stor studie med norsk...