Øyvind Stople Sivertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Stople Sivertsen

Øyvind Stople Sivertsen
12.05.2020
Handlingsplanen for allmennlegetjenesten er en invitasjon til å jobbe i team. Ikke alle norske fastleger vil være fornøyde med det. Foto: Sturlason Mandag kom den. Lenge varslet, bredt utredet...
Øyvind Stople Sivertsen
16.03.2020
Frem til i dag var jeg en på laget. Nå er jeg satt på tribunen med karantene. Det gjør vondt å ikke kunne bidra. Foto: Sturlason Det finnes en ordbok for «obskure sorger», samlet og kultivert av John...
Øyvind Stople Sivertsen
03.02.2020
There are many who think that it’s a good idea to pay an unknown doctor three times the amount that a contract GP would charge for the same thing. How did we get there? Photo: Sturlason One of...
Øyvind Stople Sivertsen
31.01.2020
Mange synes det er en god idé å betale en ukjent lege tre ganger prisen for en oppgave fastlegen egentlig kan løse. Hvordan kom vi dit? Foto: Sturlason En av landets største aviser lover abonnentene...
Øyvind Stople Sivertsen
16.01.2020
Eldre pasienter med polyfarmasi fikk bedre helse når fastlege og geriater samarbeidet om behandlingen. Fra venstre Jørund Straand, Rita Romskaug, Torgeir Bruun Wyller og Eva Skovlund, alle...
Øyvind Stople Sivertsen
09.12.2019
Norske forskere har ledet arbeidet med å utvikle en standard for kvalitetsvurdering av studier om biologisk variasjon. Fra venstre, Sverre Sandberg leder av European Federation of Laboratory Medicine...
Øyvind Stople Sivertsen
08.10.2019
A seemingly ill-conceived government proposal has reignited the debate about what separates doctors from nurses. Photo: Sturlason In April, a proposal to the regulations concerning national...
Øyvind Stople Sivertsen
07.10.2019
Et tilsynelatende lite gjennomtenkt forslag fra regjeringen gir nytt liv til diskusjonen om hva som skiller sykepleiere og leger. Foto: Sturlason I april ble Forslag til forskrift om nasjonal...
Øyvind Stople Sivertsen
23.09.2019
Lege og filosof Carl Tollef Solberg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 16.1.2018. Han reflekterer blant annet over kontrafaktiske liv. Foto: Universitetet i Bergen Hvem er et...
Øyvind Stople Sivertsen
23.09.2019
The medical doctor and philosopher Carl Tollef Solberg defended his doctoral degree at the University of Bergen on 16 January 2018. Among other things, he reflects on counterfactual lives. Photo:...
Øyvind Stople Sivertsen
09.09.2019
Risikoen for spontanabort øker med mors alder og med tidligere spontanabort og svangerskapskomplikasjoner. Dette viser en ny norsk studie. Illustrasjonsfoto: hsyncoban/iStock Over 400 000 svangerskap...
Øyvind Stople Sivertsen
01.08.2019
En genvariant som ligger mellom to kodende områder, fører til arvelig ataksi og spastisk paraparese. Det viser en ny norsk studie. Fra venstre: Magnus Dehli Vigeland, Jeanette Aimee Koht, Anne...
Øyvind Stople Sivertsen
13.05.2019
Kun 5 % av pasientene med både hjerte- og karsykdom og type 2-diabetes når alle de fire behandlingsmålene. Det viser en ny norsk studie. Noen av forskerne i ROSA 4. Fra venstre:...
Øyvind Stople Sivertsen
03.05.2019
Kvinner som blir gravide innen ett år etter en dødfødsel, har ikke økt risiko for dødfødsel, prematur fødsel eller redusert fostervekst i neste svangerskap. Dette viser en stor studie med norsk...
Øyvind Stople Sivertsen
03.04.2019
Kun en mindre del av de legemidlene som forårsaket alvorlige bivirkninger ville vært unngått dersom man hadde fulgt anbefalingene fra forskrivningsverktøy. Studieforfatterne. Fra venstre: Marte Wang-...
Øyvind Stople Sivertsen
11.03.2019
Personlighetsforstyrrelser er i mindre grad enn antatt knyttet til visse personlighetstyper. Dette viser en ny studie ledet av Folkehelseinstituttet. Forskningsgruppen for atferdsgenetikk ved...
Øyvind Stople Sivertsen
25.02.2019
Helsepersonell som behandler papirløse immigranter i USA, rapporterer om utbrenthet og tap av moralsk integritet. En papirløs immigrant får dialyse ved en klinikk i New York. Foto: Seth Wenig / NTB...
Øyvind Stople Sivertsen
12.12.2018
Fastlegene skal svare på en evaluering om fastlegeordningen. Men noen virker å ha glemt at også leger pleier å få betalt for arbeidet de gjør. Resultatet kan bli skjevhet i svarene. Foto: Sturlason...
Øyvind Stople Sivertsen
16.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1650–2. I Tidsskriftet nr. 17/2018 på s. 1652 skal det stå: Ved Sykehuset Innlandet jobbes det med prosjekter innenfor behandling av depresjon hos eldre samt trening...
Øyvind Stople Sivertsen
30.10.2018
Snart må flere leger bruke briller. Det er Aslak Steinsbekk helt sikker på. Denne mannen ser noe mange ikke ser. Vi fikk lov til å kaste flere blikk inn i fremtiden da vi møtte Aslak Steinsbekk i...