Annonse
Annonse

Øyvind Stople Sivertsen

Artikler av Øyvind Stople Sivertsen

Øyvind Stople Sivertsen
Ved subakromialt smertesyndrom i skulder er konservativ behandling like effektivt som artroskopisk dekompresjon eller narrekirurgi. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Subakromialt...
Øyvind Stople Sivertsen
We have almost eradicated polio, but now vaccine coverage is levelling off. Are we giving up at the finish line? Foto: Sturlason Deep in rural Kenya, in the Rift Valley, lies Pokot, which I recently...
Øyvind Stople Sivertsen
Vi har nesten utryddet polio, men nå flater vaksinedekningen ut. Gir vi oss ved målstreken? Foto: Sturlason Langt ute på den kenyanske landsbygda, i Rift Valley, ligger Pokot. Jeg var nylig der...
Øyvind Stople Sivertsen
Perkutan koronar intervensjonsbehandling gir ingen tilleggsgevinst ved optimalisert medikamentell behandling av stabil angina, ifølge en ny studie. Farget angiogram av et snitt gjennom et hjerte som...
Øyvind Stople Sivertsen
Den nye nivalente vaksinen mot humant papillomvirus er mer effektiv og like trygg som den gamle firevalente vaksinen. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Den nye nivalente vaksinen...
Øyvind Stople Sivertsen
Bruk av pembrolizumab, et monoklonalt antistoff mot cellulære signalveier ved melanom, gir høyere overlevelse hos pasienter med metastaserende melanom. Melanomkreftcelle ved immunflourescens...
Øyvind Stople Sivertsen
Vil påvisning av proteiner i avføringsprøver erstatte koloskopi som screeningundersøkelse for tarmkreft? Kreftceller – kolorektalcancer. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix...
Øyvind Stople Sivertsen
Det monoklonale antistoffet romosozumab gir økt bentetthet hos postmenopausale kvinner med osteoporose. Osteoporotisk benvev. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Førstevalget ved...
Øyvind Stople Sivertsen
Eksenatid, som er en GLP-1-hemmer mot diabetes, letter symptomene og har en mulig nevroprotektiv effekt ved Parkinsons sykdom. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / B...
Øyvind Stople Sivertsen
Det bedrer ikke overlevelsen hos kritisk dårlige pasienter om man gir dem de ferskeste blodposene. Det viser en stor multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Valentina Petrova/NTB scanpix I en...
Øyvind Stople Sivertsen
Kombinasjonsbehandling med rivaroxaban og acetylsalisylsyre gir færre kardiovaskulære hendelser enn behandling med ett av virkestoffene alene. Det viser en ny studie. Rivaroxaban tabletter...
Øyvind Stople Sivertsen
Bruk av SGLT2-hemmere ved type 2-diabetes er assosiert med lavere risiko for hjertesykdom og hjertedød. Det viser en nordisk studie med norsk førsteforfatter. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i...
Øyvind Stople Sivertsen
SGLT2-hemmeren canagliflozin ga mindre hjerte- og nyresykdom hos pasienter med diabetes, men doblet risikoen for amputasjon. Det viser analyser av to studier. På høyre side binder insulin med sin...
Øyvind Stople Sivertsen
Oksygenbehandling ved mistenkt hjerteinfarkt reduserer ikke dødeligheten. Det viser en stor svensk studie. Nå endres de europeiske retningslinjene. Illustrasjonsfoto: iStock En studie som nylig er...
Øyvind Stople Sivertsen
Forebyggende behandling med acetylsalisylsyre reduserer forekomsten av preeklampsi hos kvinner med høy risiko. Det viser en stor multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: iStock Preeklampsi er en...
Øyvind Stople Sivertsen
Forekomsten av stentrelaterte hendelser var høyere hos hjertepasienter som fikk resorberbar stent sammenlignet med dem som fikk metallstent. Det viser en ny metaanalyse. Farget angiogram av...
Øyvind Stople Sivertsen
Han har levd et halvt liv på sykehusområder i utviklingsland. Nå, etter fem år som sykehusdirektør i Tanzania, klarer Øystein Evjen Olsen å sette ord på hva som er galt med internasjonal...