Jakob Vangen Nordbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jakob Vangen Nordbø

Jakob Vangen Nordbø, Øyvind Stople Sivertsen, Frede Frihagen, Lene B. Solberg
03.02.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1738. I Tidsskriftet nr. 17/2020, s. 1738 skal det stå: P1 NP kan tas når som helst på døgnet på serumrør og oppbevares i kjøleskap før den sendes til analyse. Vi...
Jakob Vangen Nordbø, Øyvind Stople Sivertsen, Frede Frihagen, Lene B. Solberg
23.11.2020
While a fall can be distressing, falling between two stools can be even worse. With general practitioners aboard, osteoporosis patients can receive better follow-up treatment. Previous fractures may...
Jakob Vangen Nordbø, Øyvind Stople Sivertsen, Frede Frihagen, Lene B. Solberg
23.11.2020
Det kan være brutalt å falle, og enda verre når man gjør det mellom to stoler. Med fastlegene på laget kan osteoporosepasienter få bedre oppfølging. Et gjennomgått brudd er kanskje den viktigste...