Harald Aarset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Aarset

Hasina Moaddab Hønnås, Ingrid Prytz Berset, Harald Aarset, Robert Brudevold
06.01.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1901–5. I Tidsskriftet nr. 18/2020, s. 1903 skal det stå: Leukocyttallet hadde steget til 25,3 · 10 9 /L (3,9–9,5). Differensialtelling, som først nå ble etterbestilt...
Hasina Moaddab Hønnås, Ingrid Prytz Berset, Harald Aarset, Robert Brudevold
14.12.2020
A man in his twenties was admitted to the Department of Surgery after a six-day history of illness with fever and pain that came in waves below the right costal margin. He had known ulcerative...
Hasina Moaddab Hønnås, Ingrid Prytz Berset, Harald Aarset, Robert Brudevold
14.12.2020
En mann i 20-årene ble innlagt i kirurgisk avdeling etter seks dagers sykehistorie med feber og takvise smerter under høyre kostalbue. Han hadde kjent ulcerøs kolitt, og prednisolon var nedtrappet og...
Harald Aarset, Trine Brevig, Bettina Casati, Karin Collett, Christian Lycke Ellingsen, Friedemann Leh, Lisbet Sviland
18.11.2019
Vår kjære kollega Silje Fismen omkom i en ulykke i de italienske alper 27. juli. Dette er ikke bare en ubeskrivelig tragedie for familien, men også et stort tap for kolleger og venner. Silje var en...
Harald Aarset, Sølvi Skarsvåg, Ragnar Telhaug
30.01.2000
Non-Hodgkins lymfom er et samlebegrep for en heterogen gruppe svulster. I diagnostikken har man forsøkt å finne egenskaper som kan skille ut subtyper med ulik prognose og behandlingsrespons. Økende...
Marius Altern Øvrehus, Olav Spigset, Kolbjørn Zahlsen, Anders Brunsvik, Harald Aarset, Knut Aasarød
04.10.2011
En kvinne i 30-årene ble innlagt med uttalt anemi etter 14 dager med bronkittsymptomer. Det ble påvist terminal nyresvikt, men utredningen ga ikke holdepunkter for glomerulonefritt, vaskulitt eller...