Ingrid Prytz Berset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Prytz Berset

Hasina Moaddab Hønnås, Ingrid Prytz Berset, Harald Aarset, Robert Brudevold
06.01.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1901–5. I Tidsskriftet nr. 18/2020, s. 1903 skal det stå: Leukocyttallet hadde steget til 25,3 · 10 9 /L (3,9–9,5). Differensialtelling, som først nå ble etterbestilt...
Hasina Moaddab Hønnås, Ingrid Prytz Berset, Harald Aarset, Robert Brudevold
14.12.2020
A man in his twenties was admitted to the Department of Surgery after a six-day history of illness with fever and pain that came in waves below the right costal margin. He had known ulcerative...
Hasina Moaddab Hønnås, Ingrid Prytz Berset, Harald Aarset, Robert Brudevold
14.12.2020
En mann i 20-årene ble innlagt i kirurgisk avdeling etter seks dagers sykehistorie med feber og takvise smerter under høyre kostalbue. Han hadde kjent ulcerøs kolitt, og prednisolon var nedtrappet og...
Ishita Barua, Ingrid Prytz Berset, Petter Hære, Knut-Arne Wensaas, Michael Bretthauer
17.02.2020
Innføring av nasjonalt program for tarmscreening forutsetter betydelig styrking av koloskopikapasiteten i hele landet. Regjeringen har bestemt at det fra høsten 2020 skal innføres nasjonal...