Robert Brudevold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Robert Brudevold

Hasina Moaddab Hønnås, Ingrid Prytz Berset, Harald Aarset, Robert Brudevold
06.01.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1901–5. I Tidsskriftet nr. 18/2020, s. 1903 skal det stå: Leukocyttallet hadde steget til 25,3 · 10 9 /L (3,9–9,5). Differensialtelling, som først nå ble etterbestilt...
Hasina Moaddab Hønnås, Ingrid Prytz Berset, Harald Aarset, Robert Brudevold
14.12.2020
A man in his twenties was admitted to the Department of Surgery after a six-day history of illness with fever and pain that came in waves below the right costal margin. He had known ulcerative...
Hasina Moaddab Hønnås, Ingrid Prytz Berset, Harald Aarset, Robert Brudevold
14.12.2020
En mann i 20-årene ble innlagt i kirurgisk avdeling etter seks dagers sykehistorie med feber og takvise smerter under høyre kostalbue. Han hadde kjent ulcerøs kolitt, og prednisolon var nedtrappet og...
Paul Anders Sletten Olsen, Petter Quist-Paulsen, Robert Brudevold, Aleksei Ogarkov, Øystein Brenna
12.06.2018
Fever, cough and elevated inflammatory markers are suggestive of pneumonia. But when ascites and striking radiological findings from multiple organ systems are also present, a number of differential...
Paul Anders Sletten Olsen, Petter Quist-Paulsen, Robert Brudevold, Aleksei Ogarkov, Øystein Brenna
06.06.2018
Feber, hoste og forhøyede inflammasjonsparametere gir mistanke om pneumoni. Men når det også foreligger ascites og bemerkelsesverdige, radiologiske funn fra flere organsystemer, bør flere...
Jens Hammerstrøm, Irene Line Aasland, Ragnar Telhaug, Torolf Moen, Bottolf Lødemel, Yngve Sørum, Robert Brudevold, Oluf Herlofsen, Jon Hjalmar Sørbø, Turid Almvik, Jon Lamvik
07.10.2004
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) ble utviklet som behandlingstilbud på 1980-tallet, og vurdert innført i Norge som rutinebehandling på begynnelsen av 1990-tallet. Det var den gang...
Tore Amundsen, Inger Anne Næss, Jens Hammerstrøm, Robert Brudevold, Kristian S. Bjerve
10.06.2002
Blyforgiftning forekommer sjelden, og symptomer og funn kan variere og være uspesifikke. Leger i og utenfor sykehus bør være oppmerksomme på tilstanden. Basert på innhentet litteratur – i det...
Tore Amundsen, Inger Anne Næss, Jens Hammerstrøm, Robert Brudevold, Kristian S. Bjerve
10.06.2002
Figur  1 Mikroskopifoto av a) perifert blodutstryk og b) beinmargsutstryk som viser erytrocytter med basofil punktering (piler) og erytroblast med avvikende kjerneform (May-Grünwald-Gimsa-farging)...