Are Brean

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Are Brean

Are Brean
16.03.2020
Den første felles nordiske legemiddelanskaffelsen har nettopp trådt i kraft, halvannet år etter at intensjonsavtalen ble fremforhandlet av konservative regjeringer i Danmark og...
Are Brean
24.02.2020
Å spise hvitløk. Å spraye hele kroppen med klorløsning. Å smøre sesamolje under nesen. Å drikke grønn te. Slike «gode råd» om hva...
Are Brean
03.02.2020
Russisk forskning skal bringes til verdenstoppen, erklærte president Vladimir Putin i 2012. Nå har ambisjonene fått et betydelig skudd for baugen. Nylige undersøkelser...
Are Brean
13.01.2020
Nå kan du endelig få lyd fra Tidsskriftet igjen. Vi relanserer vår podkast i ny drakt og med nytt navn: Stetoskopet. To ganger i måneden vil vi publisere en ny episode der vi...
Are Brean
09.12.2019
Februar 1996 ble Tidsskriftet tilgjengelig på internett, som et av de første norske medier. I dag, snart 24 år senere, er vi en av få større medier som har alt innhold...
Are Brean
18.11.2019
For nearly 20 years, Norwegian health budgets have sponsored undocumented and dubious treatment of children with severe brain injury. There are few indications that this practice will cease. Photo:...
Are Brean
18.11.2019
I snart 20 år har norske offentlige helsekroner sponset udokumentert og tvilsom behandling av barn med alvorlige hjerneskader. Lite tyder på at praksisen skal opphøre. Foto: Einar Nilsen Et...
Are Brean
18.11.2019
Helse Bergen ble nylig ilagt en foretaksstraff på 1,5 millioner kroner etter at en pasient døde uten tilsyn i et akuttmottak. Dette er den andre millionboten til foretaket det siste...
Are Brean
04.11.2019
Samhandlingsreformen har ikke fungert godt nok. Fremdeles bygges sykehus for små, og mange kommuner har ikke ressurser til å ta imot de som skrives ut. Nå foreligger regjeringens l...
Are Brean
21.10.2019
Regjeringens politiske plattform fra januar 2019, Granavolden-erklæringen, var tydelig: Fastlegeordningen skulle styrkes, blant annet ved å øke antall LIS1-stillinger og «...
Are Brean
07.10.2019
Halvparten av verdens befolkning har fortsatt ikke fri tilgang til grunnleggende helsetjenester, og over 800 millioner mennesker bruker mer enn 10 % av sin inntekt på å betale for...
Are Brean
23.09.2019
Det britiske Brexit-kaoset vil ingen ende ta. Konsekvensene av en eventuell «hard Brexit» – at England forlater EU uten en avtale 31. oktober – er fortsatt i stor grad ukjente...
Are Brean
09.09.2019
Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. Utstrakt bruk av...
Are Brean
19.08.2019
Independent research institutions and universities are key elements of a well-functioning democratic society. However, the principle of academic freedom is under pressure. It is felt in Norway as...
Are Brean
19.08.2019
Frie forskningsinstitusjoner og universiteter er sentrale deler av et fungerende demokratisk samfunn. Men prinsippet om akademisk frihet er under press. Det merkes også i Norge. Foto: Einar Nilsen I...
Are Brean
19.08.2019
«Laboratoires Boiron» er verdens ledende produsent av homøopatipiller. Fortjenesten har skaffet eierne, familien Boiron, en av Frankrikes største privatformuer. Å...
Are Brean
24.06.2019
Det hevdes av og til at vi lever i en brytningstid, med falske nyheter og mistro til vitenskap, der det er fritt frem for sjamaner og andre sjarlataner som snur atomer og tar syke i kur. Men slik har...
Are Brean
27.05.2019
Fredag 24. mai 2019 skjer det igjen: Skolebarn over hele verden tar til gatene midt i skoletiden for å streike i protest mot de voksnes unnfallenhet overfor menneskeskapte klimaendringer. I...
Are Brean
06.05.2019
Pharmaceuticals need not cure anything at all, and undocumented dietary supplements are permitted to pose as medical drugs. Norwegian consumers and patients are the losers. Photo: Einar Nilsen...
Are Brean
06.05.2019
Tilgang til lik medisinsk hjelp er ikke en realitet for alle i Norge i dag. Den kanskje mest sårbare gruppen i landet – papirløse migranter – er nemlig unntatt. Det sø...