Are Brean

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Are Brean

Are Brean
24.06.2020
The coronavirus pandemic is now affecting the poor regions of the world. This threatens the progress of global health. Photo: Einar Nilsen The state of global health has never been better than at the...
Are Brean
23.06.2020
Koronapandemien rammer nå de fattige delene av verden. Det truer fremgangen i global helse. Foto: Einar Nilsen Den globale helsetilstanden har aldri vært bedre enn ved inngangen til tiåret 2020–29...
Are Brean
29.06.2020
«Tidsskriftet er oppfunnet til lettelse for de som enten er for late eller for opptatte til å lese hele bøker. Det er et middel til å tilfredsstille nysgjerrighet og bli l...
Are Brean
15.06.2020
Ambisiøse IT-planer med påfallende fantasifulle navn, men uten påfallende realitetsforankring, ser ut til å være en slags morbid regel i helsevesenet: «Mer helse...
Are Brean
25.05.2020
Covid-19-pandemien er et vendepunkt for verden slik vi kjenner den. Både sykdommen og tiltakene for å bremse den har gitt store helsekonsekvenser. Sykdommen oppsto i det komplekse samspillet mellom...
Are Brean
04.05.2020
Healthcare personnel are working where the risk of infection is greatest. They must be adequately protected. Photo: Einar Nilsen Clinical work has always been fraught with risk: Each day, decisions...
Are Brean
04.05.2020
Helsearbeidere er på jobb der hvor smitterisikoen er høyest. De må beskyttes godt nok. Foto: Einar Nilsen Klinisk arbeid har alltid vært risikofylt: Hver dag handler om å ta beslutninger på usikkert...
Are Brean
04.05.2020
Verden har aldri tidligere sett en så rask og massiv forskningsinnsats knyttet til ett enkelt område som nå. Koronavirusforskningen sprenger kapasiteten til tradisjonell kvalitetssikring. I flere...
Are Brean
20.04.2020
Du har sett dem overalt siden denne pandemien begynte. De skråsikre. Med de mest irrelevante fagbakgrunner, bevæpnet med vaklende og usikker statistikk, nådeløs argumentasjon og kullsviertro på egen...
Are Brean
30.03.2020
‘We are placing our journal at your disposal,’ the editors of the Journal of the Norwegian Medical Association stated during the Spanish flu in 1919. We are now doing the same in 2020. The major...
Are Brean
30.03.2020
«Vi stiller vort blad til disposition», skrev redaktørene i Tidsskriftet under spanskesyken i 1919. Det gjør vi også i 2020. Den største forskjellen er hastigheten. Foto: Einar Nilsen Under den...
Are Brean
30.03.2020
En dag kommer covid-19-epidemien til å være tilbakelagt. Da skal historien om den skrives. Vi ser allerede konturene av flere lærdommer. To av dem synes særlig viktige: Den første er betydningen av...
Are Brean
16.03.2020
Den første felles nordiske legemiddelanskaffelsen har nettopp trådt i kraft, halvannet år etter at intensjonsavtalen ble fremforhandlet av konservative regjeringer i Danmark og...
Are Brean
24.02.2020
Å spise hvitløk. Å spraye hele kroppen med klorløsning. Å smøre sesamolje under nesen. Å drikke grønn te. Slike «gode råd» om hva...
Are Brean
03.02.2020
Russisk forskning skal bringes til verdenstoppen, erklærte president Vladimir Putin i 2012. Nå har ambisjonene fått et betydelig skudd for baugen. Nylige undersøkelser...
Are Brean
13.01.2020
Nå kan du endelig få lyd fra Tidsskriftet igjen. Vi relanserer vår podkast i ny drakt og med nytt navn: Stetoskopet. To ganger i måneden vil vi publisere en ny episode der vi...
Are Brean
09.12.2019
Februar 1996 ble Tidsskriftet tilgjengelig på internett, som et av de første norske medier. I dag, snart 24 år senere, er vi en av få større medier som har alt innhold...
Are Brean
18.11.2019
For nearly 20 years, Norwegian health budgets have sponsored undocumented and dubious treatment of children with severe brain injury. There are few indications that this practice will cease. Photo:...
Are Brean
18.11.2019
I snart 20 år har norske offentlige helsekroner sponset udokumentert og tvilsom behandling av barn med alvorlige hjerneskader. Lite tyder på at praksisen skal opphøre. Foto: Einar Nilsen Et...
Are Brean
18.11.2019
Helse Bergen ble nylig ilagt en foretaksstraff på 1,5 millioner kroner etter at en pasient døde uten tilsyn i et akuttmottak. Dette er den andre millionboten til foretaket det siste...