Are Brean

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Are Brean

Are Brean
11.01.2021
2020 var på mange måter et trist år for global helse. Heldigvis bringer 2021 flere håp. At koronavaksinene nå rulles ut, er en viktig milepæl i kampen mot viruset, selv om vaksinefordelingen...
Are Brean
14.12.2020
Trust based on openness has been crucial in tackling the coronavirus pandemic so far. The first vaccines will be approved soon. This has put openness and trust to a new test. Photo: Einar Nilsen If...
Are Brean
14.12.2020
«Koronavirusepidemien vil ramme Norge» , skrev Preben Aavitsland i en lederartikkel i Tidsskriftet 29. januar 2020. Nå, 11 måneder senere, står vi midt i den andre smittebølgen. I denne utgaven av...
Are Brean
14.12.2020
Tillit bygget på åpenhet har vært viktig i håndteringen av koronapandemien så langt. De første vaksinene blir snart godkjent. Da settes åpenheten og tilliten på ny prøve. Foto: Einar Nilsen Hvis noen...
Are Brean
12.11.2020
Land etter land i Europa har gått mer eller mindre i nedstengning høsten 2020 for å stoppe den nye oppblomstringen av koronaviruset. Enkeltindivider, familier og nærings- og kulturliv betaler en høy...
Are Brean
03.11.2020
Navigating uncharted dangerous waters calls for prudence and level-headedness, not poorly judged sudden turns. This applies to the coronavirus pandemic as well. Photo: Einar Nilsen There is a great...
Are Brean
30.10.2020
Å manøvrere i ukjent og farlig farvann krever klokskap og sindighet, ikke dårlig begrunnede bråsvinger. Det gjelder koronapandemien også. Foto: Einar Nilsen Det er så mye vi ikke vet: Når kommer de...
Are Brean
29.10.2020
Polen har lenge hatt en av de strengeste abortlovene i Europa. Nå har en ny innstramming ført til et nær totalforbud. 22. oktober 2020 slo landets grunnlovsdomstol fast at alle graviditeter skal...
Are Brean
26.10.2020
The National Health Service in the UK has adopted the world’s first national plan for a climate-neutral healthcare sector. Who can launch a similar commitment in Norway? Photo: Einar Nilsen...
Are Brean
26.10.2020
Det britiske National Health Service har vedtatt verdens første nasjonale plan for et klimanøytralt helsevesen. Hvem kan ta et lignende forpliktende initiativ i Norge? Foto: Einar Nilsen...
Are Brean
26.10.2020
Våre 51 nasjonale medisinske kvalitetsregistre er uttrykk for det aller beste fra evidensbasert medisin. Arbeidet med registrene er en nasjonal dugnad for å registrere alle sider ved en diagnose,...
Are Brean
12.10.2020
Det begynte med noen få smittede på et matmarked i Wuhan. Nå, 11 måneder senere, er over en million mennesker døde i covid-19-pandemien. Det kan være flere enn de som er døde av hiv, malaria, kolera...
Are Brean
28.09.2020
«Donald Trump har skadet USA og dets befolkning betydelig (…) Det mest ødeleggende eksemplet er hans uærlige og udugelige respons på covid-19-pandemien». Dette...
Ragnar Stien, Anne Hege Aamodt, Are Brean
07.09.2020
Tidligere avdelingsoverlege Bjarne Ranheim døde 8. juli 2020, 97 år gammel. Ranheim var trønder, og som meget ung mann kom han under krigen i illegalt arbeid i sitt næromr...
Are Brean
24.06.2020
The coronavirus pandemic is now affecting the poor regions of the world. This threatens the progress of global health. Photo: Einar Nilsen The state of global health has never been better than at the...
Are Brean
23.06.2020
Koronapandemien rammer nå de fattige delene av verden. Det truer fremgangen i global helse. Foto: Einar Nilsen Den globale helsetilstanden har aldri vært bedre enn ved inngangen til tiåret 2020–29...
Are Brean
29.06.2020
«Tidsskriftet er oppfunnet til lettelse for de som enten er for late eller for opptatte til å lese hele bøker. Det er et middel til å tilfredsstille nysgjerrighet og bli l...
Are Brean
15.06.2020
Ambisiøse IT-planer med påfallende fantasifulle navn, men uten påfallende realitetsforankring, ser ut til å være en slags morbid regel i helsevesenet: «Mer helse...
Are Brean
25.05.2020
Covid-19-pandemien er et vendepunkt for verden slik vi kjenner den. Både sykdommen og tiltakene for å bremse den har gitt store helsekonsekvenser. Sykdommen oppsto i det komplekse samspillet mellom...
Are Brean
04.05.2020
Healthcare personnel are working where the risk of infection is greatest. They must be adequately protected. Photo: Einar Nilsen Clinical work has always been fraught with risk: Each day, decisions...