Annonse
Annonse

Are Brean

Artikler av Are Brean

Are Brean
05.03.2018
De fleste leger har et forhold til PubMed – verdens største database over medisinskvitenskapelige artikler. Færre vet at man siden 2013 har kunnet kommentere artikler på PubMeds egen plattform,...
Are Brean
20.02.2018
The Norwegian government’s proposal regarding the long-term storage of blood from neonatal screenings will soon be considered by the Storting. But has the government fully understood what it is...
Are Brean
19.02.2018
I 2030 er det beregnet at nesten 22 millioner mennesker i verden årlig vil få en kreftdiagnose, mot rundt 12 millioner årlig i dag. Men hvordan går det med dem som får kreft? Nå vet vi litt mer om...
Are Brean
19.02.2018
Regjeringens forslag om varig lagring av blod fra nyfødtscreeningen skal snart behandles av Stortinget. Men har Regjeringen helt forstått hva den selv foreslår? Foto: Einar Nilsen Fra...
Are Brean
05.02.2018
Hvordan vil helsevesenet i Norge anno 2040 se ut? Dette spørsmålet har firmaet Samfunnsøkonomisk analyse forsøkt å besvare på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten ble nylig lagt frem. Den...
Are Brean
17.01.2018
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstres regjeringsplattform ble lagt frem 14. januar 2018. Her er det som ventet få overraskelser, men i alle fall positive og tiltrengte signaler til en hardt presset...
Are Brean
22.01.2018
Takk til både Børre Fevang og Torben Wisborg for betimelige kommentarer til min lederartikkel. Slik Fevang er inne på kan problemet med røverkongresser også sees i sammenheng med de siste årenes...
Are Brean
08.01.2018
Evidensbasert og vitenskapsbasert er blant de syv ordene det amerikanske senteret for sykdomskontroll og -forebygging (Centers for Disease Control and Prevention) ikke får bruke i budsjettsøknaden...
Are Brean
08.01.2018
Det er leit å høre at Løndalen opplever sitt fagfelt «bortgjemt i en krok». Vi i redaksjonen deler på ingen måte denne opplevelsen på radiologifagets vegne. Tvert imot er vi så heldige at vi har...
Are Brean
12.12.2017
På den andre siden av døden venter en ny kropp eller et virtuelt selv, for den som tror – eller er villig til å betale. Foto: Einar Nilsen Drømmen om evig liv – om å seire over døden ved å frigjøre...
Are Brean
12.12.2017
Idet vi går inn i årets julehøytid, er antallet flyktninger i verden rekordhøyt. Blant de mange flyktningkriser peker situasjonen i Syria seg fortsatt ut. Det er nå registrert over 5,2 millioner...
Are Brean
28.11.2017
I 21 år har Eyr vært norske allmennlegers viktigste diskusjonsforum. Men nå er det slutt. Den umodererte e-postlisten ga mindre og mindre nytte for deltagerne. Hogne Sandvik, som har vært ansvarlig...
Are Brean
14.11.2017
Predatory conferences have become an increasing problem in academic life. Now, this phenomenon has arrived in Norway. Photo: Einar Nilsen On 3 and 4 March 2018 I will attend an international congress...
Are Brean
13.11.2017
Røverkonferanser har blitt et økende problem i akademia. Nå har fenomenet kommet til Norge. Foto: Einar Nilsen Jeg skal delta på en internasjonal kongress i Oslo 3. og 4. mars 2018. Det er ingen...
Are Brean
13.11.2017
Distriktspsykiatriske sentre (DPS) står for en stor andel av diagnostikk og behandling av psykiske lidelser. Nå har regjeringen besluttet å ta DPS ut av spesialisthelsetjenesten og la dem bli et...
Are Brean
30.10.2017
17. oktober 2017 vedtok Verdens legeforening (World Medical Association) en revidert versjon av den universelle legeeden. Legeeden, kjent som Genève-deklarasjonen, ble opprinnelig vedtatt i 1948, som...
Are Brean
16.10.2017
Regenerativ medisin har lenge vært den nye vinen i medisinen. Begrepet er dårlig avgrenset: Celleterapi, biomaterialteknologi, genterapi, 3D-bioprinting – listen over «kommende» medisinske muligheter...
Are Brean
02.10.2017
«Det finnes ingen robust, reproduserbar evidens for at homøopatiske produkter er effektive for noen kjent sykdom, selv om det av og til er en placeboeffekt. Videre kan homøopati faktisk være skadelig...
Are Brean
18.09.2017
Høsten 2017 har gitt verden flere dystre værrekorder. En tredel av Bangladesh har stått under vann i den verste flommen på hundre år. Hongkong og Macao har hatt den kraftigste tyfonen på 50 år. Og...
Are Brean
05.09.2017
The direction of Norwegian health policy will change little, irrespective of the outcome of the general elections. It is only then that the main health-policy job will start. Photo: Einar Nilsen The...