Are Brean

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Are Brean

Are Brean
28.06.2021
The number of clinical trials conducted in Norway is set to double by 2025. This matters little unless the results are reported. Photo: Einar Nilsen Clinical research helps provide better and safer...
Are Brean
28.06.2021
At vi alle skal gå litt mer, bør være helseøkonomenes våte drøm. Moderat fysisk aktivitet i form av gange forebygger en lang rekke sykdommer, og Transportøkonomisk institutt regnet i 2009 ut at den...
Are Brean
28.06.2021
Antall kliniske studier i Norge skal dobles frem mot 2025. Det hjelper lite dersom resultatene ikke rapporteres. Foto: Einar Nilsen Klinisk forskning bidrar til bedre og tryggere behandling, gir...
Are Brean
07.06.2021
I utgangspunktet har alle som oppholder seg i Norge lik rett til akutt helsehjelp, også til fødsel. Men noen er likere enn andre. For papirløse flyktninger og EØS-borgere uten europeisk...
Are Brean
25.05.2021
I to nylige oversiktsartikler i tidsskriftet Anesthesiology har man gjennomgått den tilgjengelige litteraturen og konkludert med at liposomal bupivakain, markedsført i USA som Exparel,...
Are Brean
03.05.2021
Russefeiringen er en av de aller eldste akademiske tradisjonene, med røtter tilbake til middelalderen. Det høye alkoholinntaket, den utsvevende festingen og kritikken av begge deler har fulgt...
Are Brean
19.04.2021
Å prioritere de unge har vært et mantra i den norske koronastrategien, og i norske medier har debatten gått om hvorvidt det er en psykisk helsekrise blant ungdom i Norge eller ikke. Men nå lyder en...
Are Brean
22.03.2021
When researchers are threatened, harassed and forcibly silenced, this is an attack on public enlightenment – and on democracy. Photo: Einar Nilsen Jonas F. Ludvigsson, paediatrician and...
Are Brean
22.03.2021
Digitale møter og konsultasjoner, hjemmekontor og manglende sosiale arenaer – skjermbruk har nådd nye høyder under koronapandemien. Hva om du gjør et eksperiment denne påsken, og tar bare med deg...
Are Brean
22.03.2021
At forskere trues, sjikaneres og hetses til taushet, er angrep på en opplyst offentlighet – og på demokratiet. Foto: Einar Nilsen Jonas F. Ludvigsson, barnelege og professor i klinisk epidemiologi...
Are Brean
26.02.2021
Optimistiske anslag tilsier at befolkningen i Norge kan være ferdig vaksinert mot covid-19 i midten av september 2021. Frem mot september må vi åpne samfunnet igjen, for de...
Are Brean
22.02.2021
Få ord har blitt så forslitt det siste året som ordet dugnad . Det er ikke mye dugnad over en pandemihåndtering der både innsats og omkostninger er tungt skjevfordelt i befolkningen. Riktignok har vi...
Are Brean
01.02.2021
20. januar 2021 ble Joe Biden tatt i ed som president i USA. De helsepolitiske utfordringene i USA står i kø, og Bidens planer er ambisiøse. Blant annet har han lovet å...
Are Brean
11.01.2021
2020 var på mange måter et trist år for global helse. Heldigvis bringer 2021 flere håp. At koronavaksinene nå rulles ut, er en viktig milepæl i kampen mot viruset, selv om vaksinefordelingen...
Are Brean
14.12.2020
Trust based on openness has been crucial in tackling the coronavirus pandemic so far. The first vaccines will be approved soon. This has put openness and trust to a new test. Photo: Einar Nilsen If...
Are Brean
14.12.2020
«Koronavirusepidemien vil ramme Norge» , skrev Preben Aavitsland i en lederartikkel i Tidsskriftet 29. januar 2020. Nå, 11 måneder senere, står vi midt i den andre smittebølgen. I denne utgaven av...
Are Brean
14.12.2020
Tillit bygget på åpenhet har vært viktig i håndteringen av koronapandemien så langt. De første vaksinene blir snart godkjent. Da settes åpenheten og tilliten på ny prøve. Foto: Einar Nilsen Hvis noen...
Are Brean
12.11.2020
Land etter land i Europa har gått mer eller mindre i nedstengning høsten 2020 for å stoppe den nye oppblomstringen av koronaviruset. Enkeltindivider, familier og nærings- og kulturliv betaler en høy...
Are Brean
03.11.2020
Navigating uncharted dangerous waters calls for prudence and level-headedness, not poorly judged sudden turns. This applies to the coronavirus pandemic as well. Photo: Einar Nilsen There is a great...
Are Brean
30.10.2020
Å manøvrere i ukjent og farlig farvann krever klokskap og sindighet, ikke dårlig begrunnede bråsvinger. Det gjelder koronapandemien også. Foto: Einar Nilsen Det er så mye vi ikke vet: Når kommer de...