Annonse
Annonse
Minileder
11.02.2019
Det er lett å tenke på pressefrihet, og ikke minst mangel på sådan, som noe som først og fremst angår nyhetsmedier. Men nylig ble det kjent at kinesiske...
28.01.2019
I dette nummer av Tidsskriftet lanserer vi en ny artikkeltype: Kort rapport. Dette er fagfellevurderte korte artikler basert på originale data, ofte med små utvalg eller enkle analyser som ikke gir...
14.01.2019
Betydningen av en vitenskapelig artikkel kan vurderes på mange måter. En av disse er å måle hvor ofte artikkelen nevnes og siteres på internett – i offentlige...
10.12.2018
I løpet av 2018 vil det fødes om lag 140 millioner barn på kloden. Hvert eneste av dem er et helt unikt individ, som vil bli ulikt alle de andre barna som noensinne er født...
26.11.2018
«Her er null kontinuitet som kan bygge et pasient–lege-forhold over tid, preget av trygghet, nærhet og åpenhet. I stedet møter du en stim av engangsleger som bare...
13.11.2018
Verdens helseorganisasjon har nylig publisert rapporten Air pollution and child health: prescribing clean air . Det er ikke uten grunn «forskrivning av ren luft» brukes som undertittel i...
30.10.2018
For nesten 130 år siden, i 1889, ble spørsmålet om egen spesialistgodkjenning av leger første gang reist i Tidsskriftets spalter. Bakgrunnen var det økende antall leger – og at hvem som helst av dem...
15.10.2018
HR-direktøren ved OUS, Morten Meyer, kalte nylig en overlege ved samme sykehus, Jon Henrik Laake, for «brønnpisser» og «kverulant» på Twitter. Siden har...
01.10.2018
Resultatene av WHOs omfattende helsesjekk av den europeiske befolkningen ble nylig publisert – for tredje gang siden 2012. Europeeres helse har aldri vært bedre: Forventet levealder ved f...
17.09.2018
En av verdens eldste medisinske tekster, Edwin Smiths papyrus, inneholder 48 detaljerte kirurgiske kasuistikker. Den ble skrevet rundt år 1 600 før vår tidsregning, åpenbart...