Annonse
Annonse
Minileder
19.03.2018
Halvparten av alle fastleger arbeider mer enn 50 timer i uken. Og regner man med legevakt, blir gjennomsnittsarbeidstiden 55,6 timer i uken. Det viser en nyere undersøkelse om fastlegers arbeidstid...
05.03.2018
De fleste leger har et forhold til PubMed – verdens største database over medisinskvitenskapelige artikler. Færre vet at man siden 2013 har kunnet kommentere artikler på PubMeds egen plattform,...
19.02.2018
I 2030 er det beregnet at nesten 22 millioner mennesker i verden årlig vil få en kreftdiagnose, mot rundt 12 millioner årlig i dag. Men hvordan går det med dem som får kreft? Nå vet vi litt mer om...
05.02.2018
Hvordan vil helsevesenet i Norge anno 2040 se ut? Dette spørsmålet har firmaet Samfunnsøkonomisk analyse forsøkt å besvare på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten ble nylig lagt frem. Den...
17.01.2018
Høyre, Fremskrittspartiet og Venstres regjeringsplattform ble lagt frem 14. januar 2018. Her er det som ventet få overraskelser, men i alle fall positive og tiltrengte signaler til en hardt presset...
08.01.2018
Evidensbasert og vitenskapsbasert er blant de syv ordene det amerikanske senteret for sykdomskontroll og -forebygging (Centers for Disease Control and Prevention) ikke får bruke i budsjettsøknaden...
12.12.2017
Idet vi går inn i årets julehøytid, er antallet flyktninger i verden rekordhøyt. Blant de mange flyktningkriser peker situasjonen i Syria seg fortsatt ut. Det er nå registrert over 5,2 millioner...
28.11.2017
I 21 år har Eyr vært norske allmennlegers viktigste diskusjonsforum. Men nå er det slutt. Den umodererte e-postlisten ga mindre og mindre nytte for deltagerne. Hogne Sandvik, som har vært ansvarlig...
13.11.2017
Distriktspsykiatriske sentre (DPS) står for en stor andel av diagnostikk og behandling av psykiske lidelser. Nå har regjeringen besluttet å ta DPS ut av spesialisthelsetjenesten og la dem bli et...
30.10.2017
17. oktober 2017 vedtok Verdens legeforening (World Medical Association) en revidert versjon av den universelle legeeden. Legeeden, kjent som Genève-deklarasjonen, ble opprinnelig vedtatt i 1948, som...