Kåre I. Birkeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: k.i.birkeland@medisin.uio.no

Kåre I. Birkeland er spesialist i indremedisin og i endokrinologi, professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Nyreseksjonen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han ledet arbeidet rundt blodsukkersenkende behandling i nasjonal faglig retningslinje for diabetes i Helsedirektoratet og leder Diabetesforbundets medisinske fagråd.

Artikler av Kåre I. Birkeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media