Kåre I. Birkeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kåre I. Birkeland

Kåre I. Birkeland
02.10.2017
Takk til Svingen og Løland som oppsummerer litt av den kunnskapen som er vunnet om antidiabetikas effekter ved makrovaskulær sykdom gjennom de senere års studier ( 1 ). Forfatterne er kritiske til...
Kåre I. Birkeland
02.10.2017
Kenneth Purvis Testosterone The male elixir. 436 s, ill. Oslo: Andrologisk senter, 2016. Pris NOK 379 ISBN 978-82-303-3199-6 Testosterone. The male elixir oppsummerer forfatterens kunnskaper og lange...
Odd Erik Johansen, Lars Gullestad, Kåre I. Birkeland
23.08.2007
Vi takker for de to kommentarene til vår studie om organisering av omsorgen ved type 2-diabetes. Dessverre mistolkes essensen i vår studie, ettersom vi faktisk ikke forfekter at poliklinisk...
Odd Erik Johansen, Lars Gullestad, Kåre I. Birkeland
23.08.2007
Vi takker for de to kommentarene til vår studie om organisering av omsorgen ved type 2-diabetes. Dessverre mistolkes essensen i vår studie, ettersom vi faktisk ikke forfekter at poliklinisk...
Kåre I. Birkeland
31.05.2007
Norske forskere har identifisert en ny faktor som kan være viktig ved utvikling av insulinresistens og diabetes. Sammen med forskere i Boston har stipendiat Torstein Lindstad og professor Fahri...
Kåre I. Birkeland
17.04.2008
Jeg har ingen problemer med å slutte meg til det aller meste av det Steinar Konradsen skriver, og jeg er enig i at motiverte pasienter som ikke lykkes med vektreduksjon ved å følge norske...
Kåre I. Birkeland, Eili Tranheim Kase
12.06.2008
Vi takker for kommentaren til vår artikkel i spalten Legemidler i praksis. Denne spalten skal fungere som en løpende oppdatering av viktige legemiddelrelaterte spørsmål i klinisk praksis. Vi har...
Eili Tranheim Kase, Kåre I. Birkeland
14.02.2008
Legemidler som påvirker inkretinsystemet (inkretinmodulatorer) representerer et nytt prinsipp i behandlingen av type 2-diabetes. Inkretinsystemet spiller en viktig rolle i reguleringen av...
Kåre I. Birkeland
14.02.2008
Kasuistikken berører et klinisk viktig problem: Hva er den beste behandling for overvektige pasienter med type 2-diabetes? De fleste personer med uttalt overvekt og fedme vil ha redusert følsomhet...
Kåre I. Birkeland
22.10.2009
Mulder, H. Diabetes mellitus Ett metabolt perspektiv på en växande folksjukdom. 177 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 223 ISBN 978-91-44-02081-5 Forfatteren har undervist...
Kåre I. Birkeland
09.03.2006
Strand, Roald Diabetes Serie: Lev godt. 96 s. Oslo: Aschehoug, 2005. Pris NOK 149 ISBN 82-03-23205-1 Forfatteren henvender seg først og fremst til pasienter som har diabetes og deres pårørende. Han...
Kåre I. Birkeland
09.03.2006
Det er over 20 000 pasienter med type 1-diabetes i Norge ( 1 ). Alle disse har manglende egenproduksjon av insulin og må behandles med insulininjeksjoner. Behandlingen skal hindre ukontrollert...
Kåre I. Birkeland
06.04.2006
Insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes er nylig omtalt i to artikler i Tidsskriftet ( 1 , 2 ). Ved insulinbehandling av diabetes må man ta hensyn til reduksjonen av den normale basale...
Kåre I. Birkeland
23.03.2006
Over 90 % av diabetespasientene i norsk allmennpraksis har type 2-diabetes. Fordi type 2-diabetes er en progredierende sykdom der blodglukosenivået stiger etter hvert, må mange av pasientene...
Lars Christian Stene, Kristian Midthjell, Anne Karen Jenum, Svein Skeie, Kåre I. Birkeland, Eiliv Lund, Geir Joner, Grethe S. Tell, Henrik Schirmer
03.06.2004
Diabetes mellitus er en gruppe tilstander med ulike årsaksforhold som karakteriseres ved høy konsentrasjon av glukose i blodet som følge av sviktende insulinsekresjon eller insulinvirkning, eller en...
Kåre I. Birkeland
20.01.2002
Utbredelsen av diabetes øker i alle de land vi har data for, og sykdommen er i ferd med å anta epidemiske dimensjoner (1). Også i vårt land øker prevalensen (2), og ferske tall fra Oslo øst indikerer...
Kåre I. Birkeland
20.09.2001
Glitazonene ble oppdaget ved at man søkte etter kjemiske forbindelser som kunne redusere insulinresistens og motvirke diabetes i en musemodell for overvekt. Senere ble det oppdaget at medikamentene...
Kåre I. Birkeland, Tor Claudi, Viggo Hansteen, Kristian F. Hanssen, Ingvar Hjermann, Trond Jenssen, Jak Jervell, Ingrid Os
10.09.2000
Den vanligste årsaken til for tidlig død blant pasienter med diabetes er hjerte- og karsykdommer, og forekomsten av slike sykdommer er flere ganger så høy hos diabetikere som hos ikke-diabetikere (1...
Serena Tonstad, Kåre I. Birkeland
30.06.2000
Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig foreslått internasjonale definisjoner for normalvekt, overvekt og fedme (tab 1) (1). Rapporten viser at prevalensen av fedme øker raskt, i takt med bedringen...
Per Thorsby, Bente Kilhovd, Reidun Sletmo, Sissel Martinsen, Kåre I. Birkeland
30.08.2000
Hyperglykemi ved type 2-diabetes skyldes en kombinasjon av redusert β -cellefunksjon og redusert insulinvirkning (insulinresistens). Det siste fører til økt glukoseproduksjon i leveren og redusert...