Bjørn Olav Åsvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Olav Åsvold

Lars Christian Stene, Paz Lopez-Doriga Ruiz, Bjørn Olav Åsvold, Vera Vik Bjarkø, Elin Pettersen Sørgjerd, Inger Njølstad, Laila Arnesdatter Hopstock, Kåre I. Birkeland, Hanne L. Gulseth
11.01.2021
Takk til Slåtsve og medarbeidere for interessante kommentarer og viktig supplerende informasjon ( 1 ) som illustrerer ett av hovedpoengene i vår kronikk ( 2 ): Det er ikke enkelt å fastslå...
Lars Christian Stene, Paz Lopez-Doriga Ruiz, Bjørn Olav Åsvold, Vera Vik Bjarkø, Elin Pettersen Sørgjerd, Inger Njølstad, Laila Arnesdatter Hopstock, Kåre I. Birkeland, Hanne L. Gulseth
20.11.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1750–3. I Tidsskriftet nr. 17/2020, s. 1750 skal kurvene i Figur 1 hete følgende: Den mørkeblå kurven skal hete «30–89 år», og den lyseblå kurven skal hete «Alle...
Lars Christian Stene, Paz Lopez-Doriga Ruiz, Bjørn Olav Åsvold, Vera Vik Bjarkø, Elin Pettersen Sørgjerd, Inger Njølstad, Laila Arnesdatter Hopstock, Kåre I. Birkeland, Hanne L. Gulseth
12.11.2020
Det finnes ingen enkelt datakilde som viser hvor mange som har diabetes i Norge. Dette er en stor pasientgruppe, der mange også har økt risiko for alvorlig forløp ved covid-19. Gode tall på forekomst...
Bjørn Olav Åsvold
28.01.2019
Nordmenn med lavt inntak av melk og mager fisk er utsatt for jodmangel. Økt jodering av salt kan være løsningen. Jodmangel kan i sin alvorligste form føre til spedbarnsdød og kretinisme, psykisk og...
Øistein Hovde, Bjørn Olav Åsvold, Erik Holstad
20.01.2001
Årlig insidens av cancer oesophagi i Norge i perioden 1993 – 97 var 3,3 per 100 000 menn og 0,9 per 100 000 kvinner (1). Røyking og høyt alkoholforbruk er blant risikofaktorene, særlig for utvikling...
Øistein Hovde, Bjørn Olav Åsvold, Erik Holstad
28.02.2001
Vi takker Truls Hauge for kommentarer til vår kasuistikk (1). Vi er helt enig i at en diskusjon vedrørende retningslinjer for hvilken type palliativ behandling som skal tilbys pasienter med cancer...
Bjørn Olav Åsvold, Magnus Jonsbu, Valdemar Grill
10.09.2000
Sulfonylureapreparater har vært brukt til behandling av type 2-diabetes i over 40 år (1). Den store prospektive studien som ble utført i USA av University Group Diabetes Program (UGDP) og sluttført...
Bjørn Olav Åsvold, Kristian Espeland, Marit Rokne Bjørgaas, Valdemar Grill
07.01.2011
Diabetisk retinopati er en av hovedårsakene til synstap i den vestlige verden. Tilstanden klassifiseres oftest som bakgrunnsretinopati eller proliferativ retinopati. Bakgrunnsretinopati er det første...
Bjørn Olav Åsvold
27.11.2012
Ward, Helen Toledano, Mireille B. Shaddick, Gavin Oxford handbook of epidemiology for clinicians 388 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 28 ISBN 978-0-19-852988-0 I serien...