Hege Salvesen Blix

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Salvesen Blix

Hege Salvesen Blix, Sigurd Høye
18.02.2021
Compared to other countries, the consumption of antibiotics in Norway is low, and the proportion of narrow-spectrum antibiotics is high ( 1 , 2 ). Dispensing on prescription outside institutions...
Hege Salvesen Blix, Sigurd Høye
12.02.2021
I Norge har vi lavt forbruk av antibiotika sammenliknet med andre land, og andelen smalspektrede antibiotika er høy ( 1 , 2 ). Reseptsalget utenfor institusjon står for 80 % av totalsalget ( 1 )...
Finn Olav Levy, Hege Salvesen Blix, Jon Birger Haug, Anne-Kari Holm, Tor Skomedal
22.02.2021
Professor emeritus Åsmund Reikvam døde 12. desember 2020 etter lengre tids sykdom, 76 år gammel. Den alltid korrekte og velforberedte hjertespesialisten, overlegen, sjefslegen,...
Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix
15.10.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1463–5. I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1463 og 1465 skal forfatterrekkefølgen være: Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø , Hege Salvesen Blix. Vi beklager feilen, den er...
Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix
12.10.2020
Fluoroquinolones have been available in Norway since the 1980s, with ciprofloxacin accounting for the greater part of usage. From 1999 to 2012, usage almost tripled. It then decreased thereafter and...
Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix
12.10.2020
Fluorokinoloner har vært tilgjengelig i Norge siden 1980-årene. Det er i all hovedsak ciprofloksacin som benyttes i Norge. I perioden 1999–2012 ble forbruket nær tredoblet. Deretter, inntil 2019, er...
Ketil Størdal, Karl Mårild, Hege Salvesen Blix
02.10.2017
Siden 1974 har salget av antibiotika i Norge per innbygger økt med om lag 50 % ( 1 ). Høyere forbruk gir økende forekomst av resistente mikrober ( 2 , 3 ). Lavere forbruk i de nordiske land enn i...
Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen
21.03.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 357 – 61 I Tidsskriftet nr. 5/2017 skal det på s. 360, 2. spalte, i begynnelsen av første avsnitt stå: Mens ciprofloksacin er et førstevalgsmedikament ved behandling...
Øyunn Holen, Torunn Alberg, Hege Salvesen Blix, Ingrid Smith, Marion Iren Neteland, Hanne Merete Eriksen
07.03.2017
Reducing overconsumption and misuse of antibiotics, and the broad-spectrum types in particular, is crucial for limiting the prevalence of antibiotic-resistant microbes. Broad-spectrum antibiotics...
Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen
07.03.2017
Residents in nursing homes have a higher risk of developing infections that require antibiotic treatment than elderly people living at home ( 1 ). Antibiotics are also used to prevent infections, for...
Øyunn Holen, Torunn Alberg, Hege Salvesen Blix, Ingrid Smith, Marion Iren Neteland, Hanne Merete Eriksen
07.03.2017
Å redusere overforbruk og feilbruk av antibiotika, særlig de bredspektrede, er viktig for å begrense forekomsten av antibiotikaresistente mikrober. Bredspektrede antibiotika bør kun brukes ved...
Torunn Alberg, Øyunn Holen, Hege Salvesen Blix, Morten Lindbæk, Horst Bentele, Hanne Merete Eriksen
07.03.2017
Beboere i sykehjem har større risiko for å utvikle infeksjoner som krever behandling med antibiotika enn hjemmeboende eldre ( 1 ). Antibiotika brukes også for å forebygge infeksjoner, for eksempel...
Sabine Ruths, Kirsten K. Viktil, Hege Salvesen Blix
29.11.2007
Legemidler er viktig i forebygging og behandling av sykdommer og plager. Med stadig flere legemidler og flere pasienter som bruker legemidler, gjerne flere samtidig, øker risikoen for bivirkninger og...
Sabine Ruths, Kirsten K. Viktil, Hege Salvesen Blix
29.11.2007
Drugs are important in prevention and treatment of disease and health complaints. The increasing number of available drugs and drug users, as well as more complex drug regimens lead to more side...
Irene Litleskare, Hege Salvesen Blix, Marit Rønning
23.10.2008
I Norge har vi et lavt forbruk av antibiotika til humant bruk (ATC-gruppe J01) i forhold til andre land i Europa, og det forskrives oftere smalspektrede antibiotika ( 1 , 2 ). Bruken av...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Kirsten K. Viktil, Lene Andberg, Marianne Winther Munkerud, Karin Willoch, Hege Salvesen Blix
15.10.2013
The risk of developing an infection that ought to be treated with antibiotics is relatively high in the nursing home population, and the infections often entail serious consequences ( 1  –  3 ). From...
Hege Salvesen Blix
10.06.2000
Antibiotika har, i de rundt 60 år de har vært i bruk, kanskje vært den legemiddelgruppen som har hatt størst betydning for behandlingen av sykdommer. Ikke bare har disse medikamentene muliggjort...
Hege Salvesen Blix, Vidar Hjellvik
15.05.2012
Ungdomstiden er den delen av livet der det brukes færrest legemidler. De vanligste legemiddelgruppene, brukt hos barn og ungdom, er antibiotika, analgetika og antipyretika, antihistaminer og...
Hege Salvesen Blix, Knud Landmark, Randi Selmer, Åsmund Reikvam
29.05.2012
Hypertensjon er utbredt i den norske befolkningen og utgjør sammen med røyking og forhøyet kolesterolnivå de klassiske risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Blodtrykksgrensene for definisjon av...
Hanne-Merete Eriksen, Anja Ramberg Sæther, Kirsten K. Viktil, Lene Andberg, Marianne Winther Munkerud, Karin Willoch, Hege Salvesen Blix
15.10.2013
Risikoen for å utvikle en infeksjon som bør behandles med antibiotika er relativt høy i sykehjemspopulasjonen, og infeksjonene får ofte alvorlige konsekvenser ( 1  ...