Bjørn Waagsbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Bjørn Waagsbø er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege ved Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge og leder av antibiotikateamet ved St. Olavs hospital. Han er medlem av redaksjonen for oppdatering av Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Artikler av Bjørn Waagsbø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media