Bjørn Waagsbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Waagsbø

Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix
15.10.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1463–5. I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1463 og 1465 skal forfatterrekkefølgen være: Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø , Hege Salvesen Blix. Vi beklager feilen, den er...
Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix
12.10.2020
Fluoroquinolones have been available in Norway since the 1980s, with ciprofloxacin accounting for the greater part of usage. From 1999 to 2012, usage almost tripled. It then decreased thereafter and...
Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix
12.10.2020
Fluorokinoloner har vært tilgjengelig i Norge siden 1980-årene. Det er i all hovedsak ciprofloksacin som benyttes i Norge. I perioden 1999–2012 ble forbruket nær tredoblet. Deretter, inntil 2019, er...
Bjørn Waagsbø
04.12.2008
Akutt høyfebril sykdom byr på betydelige diagnostiske utfordringer, spesielt når pasienten har svekket allmenntilstand og er systemisk påvirket. Vi presenterer en pasient med akutt innsettende...
Bjørn Waagsbø, Ståle Tofteland, Ole Bjørn Kittang
15.11.2011
Infeksjoner i hud og bløtdeler er oftest forårsaket av ulike streptokokkarter eller Staphylococcus aureus. Vi presenterer en kasuistikk hvor empirisk antibiotika, bredspektret antibiotikabehandling...