Bjørn Waagsbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Bjørn Waagsbø er overlege ved Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge, leder av antibiotikateamet ved St. Olavs hospital HF og representant i Helsedirektoratets redaksjon for revisjon av antibiotikaretningslinjen for sykehus.

Artikler av Bjørn Waagsbø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media