Vigdis Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Vigdis Andreassen

Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix
15.10.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1463–5. I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1463 og 1465 skal forfatterrekkefølgen være: Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø , Hege Salvesen Blix. Vi beklager feilen, den er...
Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix
12.10.2020
Fluoroquinolones have been available in Norway since the 1980s, with ciprofloxacin accounting for the greater part of usage. From 1999 to 2012, usage almost tripled. It then decreased thereafter and...
Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix
12.10.2020
Fluorokinoloner har vært tilgjengelig i Norge siden 1980-årene. Det er i all hovedsak ciprofloksacin som benyttes i Norge. I perioden 1999–2012 ble forbruket nær tredoblet. Deretter, inntil 2019, er...