Rettelse: Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0306.

  I Tabell 1 skal det stå: Perifer- og/eller sentraltvirkende analgetika før stell, ved behov, som fast ordinasjon.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media