Se artikkelen og kommentarene

Rettelse: Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0306.

  I Tabell 1 skal det stå: Perifer- og/eller sentraltvirkende analgetika før stell, ved behov, som fast ordinasjon.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media