Rettelse: Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19

Siren Eriksen, Ellen Karine Grov, Bjørn Lichtwarck, Ingunn Holmefoss, Kjell Bøhn, Christian Myrstad, Geir Selbæk, Bettina Husebø Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0306.

I Tabell 1 skal det stå: Perifer- og/eller sentraltvirkende analgetika før stell, ved behov, som fast ordinasjon.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler