Geir Selbæk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Selbæk

Tom Borza, Knut Engedal, Sverre Bergh, Geir Selbæk
04.11.2019
Various studies report a prevalence of depression at diagnostic level in older people (commonly defined as ≥ 60 years or ≥ 65 years) of 1–5 % ( 1 ). Depressive symptoms that combined fail to satisfy...
Tom Borza, Knut Engedal, Sverre Bergh, Geir Selbæk
04.11.2019
Forekomsten av depresjon på diagnosenivå hos eldre (oftest definert som ≥ 60 år eller ≥ 65 år) er ifølge ulike studier angitt til å være 1–5 % ( 1 ). Depressive symptomer som i sum ikke...
Ellen Melbye Langballe, Stine Skorpen, Frode Kibsgaard Larsen, Jeanette Engeland, Lene Kristiansen, Øyvind Kirkevold, Geir Selbæk, Knut Engedal, Kari Midtbø Kristiansen
21.08.2017
Personer med utviklingshemning kan i større grad enn andre ha vansker med å gi uttrykk for helseplager og helsebehov. Vi mangler kunnskap om den eldre befolkningen med utviklingshemning får god nok...
Geir Selbæk, Knut Engedal
01.05.2008
Atferdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer er vanlig ved demens, særlig blant beboere i sykehjem. Symptomene er belastende for pasienter og omsorgsgivere og behandles ofte med atypiske...
Geir Selbæk
10.08.2006
Eldre personer med demens har ofte et sammensatt sykdomsbilde. Dette stiller store krav til medisinsk ekspertise Andelen eldre i befolkningen øker, og dermed øker også forekomsten av demens. Om 30 år...
Sverre Bergh, Jostein Holmen, Ingvild Saltvedt, Kristian Tambs, Geir Selbæk
18.09.2012
Dementia is a syndrome that encompasses cognitive failure, change of behaviour and/or social functioning and failure to function in daily life. Approximately 70 000 persons suffer from dementia in...
Geir Selbæk
02.06.2005
Han er 85 år og har hatt Alzheimers sykdom i seks år. Han bor hjemme sammen med sin kone og har tilsyn av hjemmetjenesten tre ganger daglig. Han er aggressiv, både verbalt og fysisk. Han ser og hører...
Sverre Bergh, Jostein Holmen, Ingvild Saltvedt, Kristian Tambs, Geir Selbæk
18.09.2012
Demens er et syndrom som omfatter kognitiv svikt, endring i atferd og/eller sosial funksjon og svikt i dagliglivets funksjoner. Omtrent 70 000 personer i Norge lider av demens ( 1 ). Hyppigst...
Bjørn Heine Strand, Kristian Tambs, Knut Engedal, Espen Bjertness, Geir Selbæk, Tor Atle Rosness
11.02.2014
Antall eldre over 65 år vil stige betraktelig, og det forventes en kraftig økning av demensrammede de nærmeste årene. Vi har ikke god oversikt over hvor mange som faktisk har demens i Norge eller...