Geir Selbæk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Sykehuset i Vestfold

og

Geriatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Han har bidratt med innspill til litteratur, innhold og revisjon av manuset.

Geir Selbæk er alderspsykiater, professor og forskningsleder.

Artikler av Geir Selbæk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media