Geir Selbæk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt senter for aldring og helse

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

og

Geriatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Forfatterbidrag: ide, datainnsamling, utforming/design, diagnostisering datamateriale, tolking av data, utarbeiding/revisjon av selve manuset, godkjenning av innsendt manus.

Geir Selbæk er forskningssjef og professor.

Artikler av Geir Selbæk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media