Bettina Husebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bettina Husebø

Siren Eriksen, Ellen Karine Grov, Bjørn Lichtwarck, Ingunn Holmefoss, Kjell Bøhn, Christian Myrstad, Geir Selbæk, Bettina Husebø
06.05.2020
Frail elderly patients with multimorbidity are at high risk of serious illness and death in cases of corona virus infection. Unlike ‘normal deaths’ in nursing homes with time to prepare, the...
Siren Eriksen, Ellen Karine Grov, Bjørn Lichtwarck, Ingunn Holmefoss, Kjell Bøhn, Christian Myrstad, Geir Selbæk, Bettina Husebø
29.04.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0306. I Tabell 1 skal det stå: Perifer- og/eller sentraltvirkende analgetika før stell, ved behov, som fast ordinasjon. Vi beklager feilen,...
Siren Eriksen, Ellen Karine Grov, Bjørn Lichtwarck, Ingunn Holmefoss, Kjell Bøhn, Christian Myrstad, Geir Selbæk, Bettina Husebø
23.04.2020
Skrøpelige eldre med multisykdom har høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte med koronavirus. Til forskjell fra «vanlig død» på sykehjem der det er tid til forberedelser, kan tilstanden...
Bettina Husebø
05.10.2006
Ranheim, Unni Tid for å leve – tid for å dø 203 s, ill. Tolvsrød: Uranus forlag, 2006. Pris NOK 279 ISBN 82 - 995508-3 -1 Tid for å leve – tid for å dø er skrevet av journalist Unni Ranheim. Temaene...