Ellen Karine Grov

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Karine Grov

Siren Eriksen, Ellen Karine Grov, Bjørn Lichtwarck, Ingunn Holmefoss, Kjell Bøhn, Christian Myrstad, Geir Selbæk, Bettina Husebø
06.05.2020
Frail elderly patients with multimorbidity are at high risk of serious illness and death in cases of corona virus infection. Unlike ‘normal deaths’ in nursing homes with time to prepare, the...
Siren Eriksen, Ellen Karine Grov, Bjørn Lichtwarck, Ingunn Holmefoss, Kjell Bøhn, Christian Myrstad, Geir Selbæk, Bettina Husebø
29.04.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0306. I Tabell 1 skal det stå: Perifer- og/eller sentraltvirkende analgetika før stell, ved behov, som fast ordinasjon. Vi beklager feilen,...
Siren Eriksen, Ellen Karine Grov, Bjørn Lichtwarck, Ingunn Holmefoss, Kjell Bøhn, Christian Myrstad, Geir Selbæk, Bettina Husebø
23.04.2020
Skrøpelige eldre med multisykdom har høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte med koronavirus. Til forskjell fra «vanlig død» på sykehjem der det er tid til forberedelser, kan tilstanden...
Tone Hakvåg Rønning, Ellen Karine Grov, Torben Wisborg
08.04.2019
Injuries are the most common cause of death among persons under 45 years in Norway and represent a major challenge to public health ( 1 ). More injury-related deaths occur in rural than in urban...
Tone Hakvåg Rønning, Ellen Karine Grov, Torben Wisborg
08.04.2019
Skader er den viktigste årsaken til dødsfall blant personer under 45 år i Norge og er en stor utfordring for folkehelsen ( 1 ). Rurale områder har flere skaderelaterte dødsfall enn urbane områder ( 2...