Torstein Vik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torstein Vik

Torstein Vik
07.06.2021
Denne innsiktsfulle kronikken er i disse tider spesielt relevant for foreldre til utviklingshemmede og autister. Nylig ble Frode Larsen, en 45 år gammel mann med autisme, nektet vaksine av...
Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen
08.05.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 713–7. I Tidsskriftet nr. 8/2019 på s. 715 skal det stå: I alt hadde 775 (55 %) barn fått intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A. Av disse var 461 gutter (...
Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen
30.04.2019
Cerebral palsy is a collective designation for a group of conditions caused by a brain injury that occurs during pregnancy or in the course of the two first years of life ( 1 ). Each year, 2–3...
Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen
24.04.2019
Cerebral parese er en samlebetegnelse på en gruppe tilstander som skyldes en hjerneskade som oppstår under svangerskapet eller i løpet av de to første leveårene ( 1 ). Hvert år får 2–3 barn per 1 000...
Torstein Vik, Elisabeth Selvaag, Kjell Å. Salvesen, Runa Heimstad
12.12.2017
Ole Jakob Johansen, født 1944, døde 25. september 2017, 73 år gammel, etter flere år med alvorlig sarkoidose. Med ham er en faglig solid kollega og en omsorgsfull medarbeider gått bort. Ole Jakob...
Torstein Vik
28.08.2008
I store deler av Europa tar det seks år å bli autorisert som lege, mens det tar minst 7,5 år i Norge. Utfordringene for turnustjenesten er mange. For mange? I disse dager begynner turnustjenesten for...
Torstein Vik
16.04.2009
von Tetzchner, S Hesselberg, F Schiørbeck, H Habilitering Tverrfaglig arbeid for mennesker med utviklingsmessige funksjonshemninger. 608 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 575...
Torstein Vik
28.08.2003
Forutsetningen for god kvalitet på helsetjenester er høy kompetanse basert på en god og strukturert utdanning Den viktigste forutsetning for god kvalitet på behandling i helsevesenet er høy...
Torstein Vik
20.03.2003
Det er mange positive utviklingstrekk i perinatalmedisinsk omsorg i USA, men også noen negative. Bruken av keisersnitt fortsetter å øke i USA. I 2001 ble hvert fjerde barn født ved keisersnitt (24,4...
Gunnar Bovim, Ole Jan Iversen, Torstein Vik, Anne Katarina Cartfjord
20.03.2003
Med ny og utradisjonell «tematisk» instituttstruktur skal Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) være med på å skape morgendagens medisin gjennom utdanning...
Torstein Vik
30.01.2001
I løpet av 1980- og 90-årene har andelen små premature som overlever, økt sterkt (1, 2). Dette har skjedd som følge av bedret medisinsk behandling både før, under og etter fødselen. ”Prisen” for den...
Torstein Vik, Bjarne Grov, Helge Garåsen
20.08.2001
Oppmerksomhetssviktssyndrom med eller uten hyperaktivitet forekommer blant 2 – 5 % av barn i alderen 4 – 18 år (1 – 6). Hovedsymptomene er redusert konsentrasjonsevne med (AD/HD) eller uten (ADD)...
Torstein Vik, Marit S. Skrove, Henrik Døllner, Gunnar Helland
20.05.2001
Barn med cerebral parese er kortere og veier mindre enn andre barn på samme alder (1 – 3). Tidligere antok man at dette skyldtes den nevrologiske skaden, men man har i de senere år kommet til at også...
Kjetil A. H. Karlsen, Torstein Vik, Steinar Westin
20.08.2000
Basert på første del av Kjetil A. H. Karlsens hovedoppgave for det medisinske studium ved Det medisinske fakultet, NTNU, høsten 1999 Som det første universitet i Norge innførte Norges teknisk-...
Torstein Vik
04.03.2011
© Shailendra Pandey/Tehelka 24. desember 2010 ble barnelegen dr. Binayak Sen dømt til livsvarig fengsel etter å ha blitt anklaget for samarbeid med en maoistbevegelse som er aktiv i fattige delstater...