Annonse
Annonse

Stian Lydersen

Artikler av Stian Lydersen

Stian Lydersen
19.03.2018
To klinikere vil ikke alltid konkludere likt om hvorvidt en pasient har en diagnose. Cohens kappa er et mye brukt enkeltmål på samsvar. Men det kan være nyttig å skille mellom positivt samsvar og...
Stian Lydersen
05.03.2018
To leger vil ikke alltid konkludere likt når de vurderer en pasient. Cohens kappa er et mye brukt statistisk mål på samsvar. En tidligere artikkel i spalten Medisin og tall omhandlet samsvar mellom...
Stian Lydersen
02.10.2017
Sensitiviteten til en diagnostisk test er sannsynligheten for at en syk person får positivt testresultat. Positiv prediktiv verdi, derimot, er sannsynligheten for at en person som fikk positivt...
Jan Hysing, Marjut Sarjomaa*, Karina Skog, Stian Lydersen
17.05.2007
De siste 20 årene har det vært en stadig utvikling innen akuttbehandling, rehabilitering og sekundærprofylakse ved hjerneslag. Diagnostikken er bedret med rutinemessig CT caput og mange steder er det...
Jan Hysing*, Marjut Sarjomaa*, Karina Skog, Stian Lydersen
17.05.2007
During the last 20 years, there has been an ever-increasing development of acute treatment, rehabilitation and secondary stroke prophylaxis. Diagnosis of the condition has improved with routine use...
Elise Jofrid Dahle, Stian Lydersen, Mette Haase Moen
26.01.2006
Substitusjonsbehandling med østrogen og gestagen i kombinasjon, eller østrogen alene (heretter omtalt som østrogenbehandling) gir effektiv lindring av klimakterielle symptomer ( 1 ). Det har...
Anna Midelfart, Bettina Kinge, Sven Midelfart, Stian Lydersen
08.01.2004
Årsaken til utvikling av brytningsfeil i øyet er ikke kjent. Både arv og miljø spiller en viktig rolle ( 1 ). I de senere år er det gjennomført en rekke studier i ulike befolkningsgrupper som viser...
Per G. Farup, Tom Harald Edna, Torstein Hole, Rune Midgard, Stian Lydersen, Stein Kaasa
08.09.2005
Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge RHF og Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet vil styrke den medisinske forskningen i regionen. Dette gjøres ved en...
Eivind Witsø, Arne Lium, Elin Langeng, Anne Lutterloh, Ann Lisbeth Grytdal, Marit Ingeborg Skrinderhaug Kristiansen, Frode Bensvik, Tarjei Egeberg, Stian Lydersen
06.05.2011
Det har vært en reduksjon i insidensen av amputasjoner hos pasienter med diabetes mellitus i Trondheim. Selv om noe av denne reduksjonen kan skyldes redusert forekomst av aterosklerose i befolkningen...