Arild Rønnestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arild Rønnestad

Thor Willy Ruud Hansen, Ola Didrik Saugstad, Arild Rønnestad, Terje Rootwelt, Tore Abrahamsen
08.04.2019
En av det 20. århundres dyktigste og samtidig mest beskjedne norske barneleger døde 6.2.2019, 87 år gammel. Vår gode venn og kollega Per Haavardsholm Finne hadde store...
Paal H.H. Lindenskov, Arild Rønnestad, Hans Skari
18.09.2012
A boy who had a minor lung puncture at birth died at the age of four weeks after slow weight gain, failure to thrive, vomiting and poor urinary flow. The boy was born after 37 weeks gestation with a...
Paal H.H. Lindenskov, Arild Rønnestad, Hans Skari
18.09.2012
A boy who had a minor lung puncture at birth died at the age of four weeks after slow weight gain, failure to thrive, vomiting and poor urinary flow. Postnatal collapse in the first weeks of life may...
Thor Willy Ruud Hansen, Per Haavardsholm Finne, Morten Grønn, Arild Rønnestad, Terje Rootwelt
10.12.2000
I Tidsskriftet nr. 24/2000 beskriver Hege Gravdahl Garelius sine opplevelser ved det å bli mor til et barn født etter 28 ukers svangerskap (1). Familien Garelius opplevde en del av virkeligheten i...
Paal H.H. Lindenskov*, Arild Rønnestad, Hans Skari
18.09.2012
En gutt som ved fødselen hadde en mindre lungepunktering, døde knapt fire uker gammel etter langsom vektoppgang, mistrivsel, oppkast og dårlig strålekraft ved vannlating. Gutten ble født etter 37...