Thor Willy Ruud Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thor Willy Ruud Hansen

Thor Willy Ruud Hansen, Ola Didrik Saugstad, Arild Rønnestad, Terje Rootwelt, Tore Abrahamsen
08.04.2019
En av det 20. århundres dyktigste og samtidig mest beskjedne norske barneleger døde 6.2.2019, 87 år gammel. Vår gode venn og kollega Per Haavardsholm Finne hadde store...
Thor Willy Ruud Hansen, Reidun Førde
11.12.2018
Cases concerning children and adolescents are brought before clinical ethics committees when healthcare personnel find the value choices they face to be particularly challenging. In this article, we...
Thor Willy Ruud Hansen, Reidun Førde
10.12.2018
Saker som gjelder barn og ungdom bringes inn for klinisk etikk-komiteer fordi helsepersonell opplever at verdivalgene er særskilt krevende. I denne artikkelen beskriver vi erfaringer fra drøftinger...
Thor Willy Ruud Hansen
15.10.2018
J. Kevin Nugent, Constance H. Keefer, Susan Minear et al. Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner Manual for NBO (Newborn behavioral observations). 307 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris...
Thor Willy Ruud Hansen
19.04.2007
Lindberg, T Lagercrantz, H Barnmedicin 3. utg. 672 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2007. Pris SEK 665 ISBN 978-91-44-04469-9 Lindberg & Lagercrantz presenterer en omarbeidet og utvidet...
Thor Willy Ruud Hansen
13.09.2016
I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2016 argumenterer Lasse Braathen for å innføre spesialisteksamen i Norge ( 1 ). Jeg vil sterkt støtte forslaget. Som Braathen har jeg erfaring som lege og professor både...
Thor Willy Ruud Hansen
30.04.2009
Erik Fosse har bedt Rådet for legeetikk å vurdere bruken av data fra «The Visible Human Project» i forskning ved hans avdeling ( 1 ). For dette skal han ha uforbeholden ros – det ville vært lett å...
Thor Willy Ruud Hansen
06.11.2003
Tor, Lindberg Hugo, Lagerkrantz red Barnmedicin 2. utg. 589 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 608 ISBN 91-44-02380-4 Denne boken er redigert av to kjente svenske barneleger, og de...
Betty Kalikstad, Thor Willy Ruud Hansen
09.10.2003
To av tre barn får ikke-godkjent legemiddelbehandling og omkring 90 % av nyfødte som intensivbehandles, får et ikke-dokumentert legemiddel eller et legemiddel som administreres på en ikke-godkjent...
Thor Willy Ruud Hansen
10.08.2002
Tore Amundsen og medarbeidere gir i Tidsskriftet nr. 15/2002 en interessant oversikt over blyforgiftning og presenterer i en ledsagende artikkel en kasuistikk (1, 2). Hos denne pasienten, som var...
Thor Willy Ruud Hansen
10.01.2002
Artikkelen er tidligere publisert i Läkartidningen 2001; 98: 4964 – 9 Gulsott hos nyfødte er trolig det vanligste tegn som medfører medisinske tiltak i form av prøvetaking og eventuelt behandling i...
Runa Helen Kaldestad, Lisbeth Wingaard, Thor Willy Ruud Hansen
20.09.2002
Tabell 1 Påviste hørselstap hos nyfødte i barselavdelingen (3103 undersøkte) Ensidig Dobbeltsidig Høygradig Moderat Høygradig Moderat Totalt Nevrogent 1 – 1 1 3 Mekanisk – – – 1 1 Preliminær diagnose...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
23.08.2016
Vi takker Anne Mari Røsting Strand & Siri Fuglem Berg for en tankevekkende kommentar ( 1 ) til vår artikkel ( 2 ), som handlet om keisersnitt bør tilbys ved trisomi 13 og 18, og der vi drøftet...
Dag Bratlid, Thor Willy Ruud Hansen
22.01.2013
Som hobbybakere er det ikke lett verken for Tore Midtvedt eller undertegnede å få med alle ingredienser og i riktig forhold når forskningsdeigen skal lages. Vi er enig med Midtvedt i at det norske...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
21.06.2016
Vår artikkel om keisersnitt ved trisomi 13 og 18 har avfødt debatt ( 1 ). Takk til Kristoffer Brodwall for tilsvar ( 2 ). Vi er enige i argumentasjonsrekken angående den lave absolutte risikoen for...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
07.06.2016
Vi er takknemlige for kommentarene til vår artikkel. Det er viktig at personlige erfaringer får komme frem i debatten. Kommentarene viser at den tidligere oppfatningen om prognosen ved trisomi 13/18...
Thor Willy Ruud Hansen, Per Haavardsholm Finne, Morten Grønn, Arild Rønnestad, Terje Rootwelt
10.12.2000
I Tidsskriftet nr. 24/2000 beskriver Hege Gravdahl Garelius sine opplevelser ved det å bli mor til et barn født etter 28 ukers svangerskap (1). Familien Garelius opplevde en del av virkeligheten i...
Thor Willy Ruud Hansen
20.01.2000
Lindgren & Nilsson beskriver i en artikkel i Tidsskriftet nr. 27/1999 (1) resultater ved bruk av BiliBed for lysbehandling av nyfødte. Det er viktig at en så vanlig behandling som fototerapi...
Thor Willy Ruud Hansen
10.12.2000
”Amerika er den store smeltedigelen,” har det vært sagt. Til dette forjettede landet kom folk fra alle land og folkeslag på leting etter frihet fra sult, fattigdom og forfølgelse. Mange fant det de...
Thor Willy Ruud Hansen
03.03.2005
Undersøkelse og behandling av gulsott er blant de vanligste tiltakene i nyfødtmedisinen. Tilstanden er fysiologisk, men graden av gulsott kan forsterkes av en rekke faktorer ( 1 ). Behandling...