Rolf K. Reed

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rolf K. Reed

Henning Onarheim, Egil Steien, Paul Husby, Anne Berit Guttormsen, Hans Flaatten, Elin Bjørnestad, Rolf K. Reed, Hanne Klausen
11.03.2019
Tidligere anestesilege og professor Mai-Elin Koller døde 17. desember 2018 etter mange års sykdom. Mai-Elin Koller var født i Bergen 30. mai 1946. Allerede i studietiden giftet...
Erlend Hem, Øivind Ekeberg, Heidi Kiil Blomhoff, Berit Hyllseth*, Ragnhild H. Knudsen, Tor Norseth, Rolf K. Reed, Hanne Storm
30.06.2001
I flere rapporter i de seneste årene er det hevdet at medisinsk forskning i Norge har problemer (1 – 3). Lave bevilgninger, rekrutteringssvikt og manglende merittering av forskning er angitt som...
Ansgar Berg, Kristofer Rubin, Rolf K. Reed
30.10.2000
Normalt holdes volumene i de ulike væskerommene (ekstracellulære og intracellulære rom) i kroppen konstant, på tross av store daglige variasjoner i inntak av væske og salt (1). Reguleringen av det...