Henning Onarheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Kirurgisk serviceklinikk

Haukeland universitetssjukehus

og

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling

Haukeland universitetssjukehus

og

Norsk brannskaderegister

Haukeland universitetssjukehus

og

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: studiedesign, dataanalyse, litteratursøk, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte manusversjon.

Henning Onarheim er spesialist i anestesiologi, tidligere overlege og professor emeritus.

Artikler av Henning Onarheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media