Henning Onarheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henning Onarheim

Henning Onarheim, Egil Steien, Paul Husby, Anne Berit Guttormsen, Hans Flaatten, Elin Bjørnestad, Rolf K. Reed, Hanne Klausen
11.03.2019
Tidligere anestesilege og professor Mai-Elin Koller døde 17. desember 2018 etter mange års sykdom. Mai-Elin Koller var født i Bergen 30. mai 1946. Allerede i studietiden giftet...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Anne Berit Guttormsen
22.11.2016
Burn injuries treated in Norwegian hospitals have been described in the Journal of the Norwegian Medical Association previously and the most recent description was based on data from 1998 ( 1 )...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Anne Berit Guttormsen
22.11.2016
Brannskader behandlet ved norske sykehus har vært omtalt i Tidsskriftet, siste gang var omtalen basert på data for året 1998 ( 1 ). Siden 2009 har det til datafilene i Norsk pasientregister (NPR)...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Rafael Alexander Modahl Leiva, Dorthea Hagen Oma, Helge Kolstad, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord, Haima Mylvaganam
27.09.2016
Takk til Jon Henrik Laake for refleksjoner omkring vår pasienthistorie. Laake poengterer at vi i større grad burde diskutert om noe kunne vært gjort annerledes. Vi er enige i at noen av våre...
Henning Onarheim, Anne Berit Guttormsen, Einar Eriksen
15.05.2008
Årlig innlegges 600 pasienter for brannskade ved norske sykehus ( 1 ). Behandling og oppfølging av pasienter med store brannskader er medisinsk krevende. Det er kostbart, og kostnadene omfatter både...
Henning Onarheim, Anne Berit Guttormsen, Einar Eriksen
15.05.2008
600 patients are annually admitted to Norwegian hospitals for burns ( 1 ). Treatment and follow-up of patients with extensive burns is medically demanding. It is expensive and the costs comprise...
Henning Onarheim, Hallvard A. Vindenes
26.08.2004
Behandling av større brannskader er en sammensatt, utfordrende og ressurskrevende oppgave. Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus ble etablert i 1984. Avdelingen har landsfunksjon for...
Henning Onarheim
20.11.2003
Det arrangeres få internasjonale kongresser i Norge. Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus var i september i 2003 arrangør for en stor europeisk brannskadekongress, 10th Congress...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Rafael Alexander Modahl Leiva, Dorthea Hagen Oma, Helge Kolstad, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord, Haima Mylvaganam
23.08.2016
En kvinne i 40-årene ble overflyttet til Brannskadeavsnittet ved Haukeland universitetssykehus fire uker etter en alvorlig brannskade i Pakistan. I løpet av de to neste døgnene utviklet hun sepsis og...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Rafael Alexander Modahl Leiva, Dorthea Hagen Oma, Helge Kolstad, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord, Haima Mylvaganam
23.08.2016
A female patient in her forties was transferred to the Burn Centre at Haukeland University Hospital four weeks after a severe burn injury in Pakistan. During the next two days she developed sepsis...
Henning Onarheim, Tone Høivik, Stig Harthug, Asbjørn Digranes, Haima Mylvaganam, Hallvard A. Vindenes
10.04.2000
Infeksjoner med multiresistente bakterier er i Norge et lite problem, men har likevel fått atskillig oppmerksomhet i fagtidsskrifter og andre medier (1 – 3). Det har til nå vært størst oppmerksomhet...
Anne Berit Guttormsen, Henning Onarheim, Jon Thorsen, Svein Arthur Jensen, Bjørn Erik Rosenberg
17.06.2010
En brannskade er en termisk, kjemisk og/eller elektrisk skade av hud og/eller annet vev. I Norge behandles ca. 700 pasienter per år i sykehus pga. brannskade. Om lag 10 % av disse behandles ved...