Hans Flaatten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Flaatten

Hans Flaatten
08.03.2021
Assessment of frailty is important in assessing risk in in older patients, in a geriatric context as well as in intensive care. In an article in the Journal of the Norwegian Medical Association,...
Hans Flaatten
08.03.2021
Vurdering av skrøpelighet er viktig ved risikovurdering av eldre pasienter, både i geriatrisk og intensivmedisinsk sammenheng. I en artikkel i Tidsskriftet presenterer Krogseth og...
Hans Flaatten, Stian Kreken Almeland, Kristian Strand
07.05.2020
Norge var ikke godt nok forberedt på en pandemi. Det er på høy tid å gjøre noe med beredskapen vår. Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssjukehus Vi har vært igjennom de første fasene av en ny...
Henning Onarheim, Egil Steien, Paul Husby, Anne Berit Guttormsen, Hans Flaatten, Elin Bjørnestad, Rolf K. Reed, Hanne Klausen
11.03.2019
Tidligere anestesilege og professor Mai-Elin Koller døde 17. desember 2018 etter mange års sykdom. Mai-Elin Koller var født i Bergen 30. mai 1946. Allerede i studietiden giftet...
Hans Flaatten
27.08.2009
Larsson, A Rubertsson, S. Intensiv medicin 730 s, tab, ill. København: FADL”s Forlag, 2008. Pris DKK 850 ISBN 978-87-7749-485-7 Dette er noe så sjeldent som en omfattende lærebok i intensivmedsin i...
Hans Flaatten
08.06.2006
Larsson, Anders Rubertsson, Sten Intensivvård 696 s, tab, ill. Stockholm: Liber, 2005. Pris SEK 721 ISBN 91- 47 -05135- 3 Intensivmedisin, dette for mange lite presise og uklare fagområdet, men med...
Sten Frøyshov, Dag Jacobsen, Lars Bjertnæs, Hans Flaatten
18.03.2004
Alvorlig sepsis er en hyppig og underdiagnostisert tilstand med høy dødelighet, som varierer mellom forskjellige kohorter, avhengig av materialets sammensetning ( 1 ). Det foreligger ingen egne...
Guttorm Brattebø, Stig Gjerde, Anne Kristine Muri, Inger Cecilie Aarland, Hans Flaatten, Dag Hofoss
06.03.2003
Intensivmedisinen har de siste årene gjort store fremskritt når det gjelder behandlingen av kompliserte og livstruende tilstander. Imidlertid har det vist seg at det er forskjell på hva vi ut fra...
Hans Flaatten
10.11.2002
Helseminister Dagfinn Høybråten ble i begynnelsen av august intervjuet om kvalitetsvurdering av sykehus i Norge. Utgangspunktet var en reportasje i The Times om resultatene fra en rangering av...
Hans Flaatten
10.10.2001
I Tidsskriftet nr. 22/2001, side 2649 i midtspalten skal stå: Dødeligheten etter 28 dager var 25 % i behandlingsgruppen mot 31 % i kontrollgruppen
Rafael Alexander Leiva*, Einar Svarstad, Bjarne M. Iversen, Hans Flaatten
10.06.2001
Akutt nyresvikt definert som rask kreatininstigning på mer enn 50 % sees ved ca. 5 % av alle sykehusinnleggelser og hos ca. 30 % av alle intensivpasienter. Nyresvikt varierer fra relativt...
Hans Flaatten
28.02.2001
Intensivmedisin er et ungt spesialområde og et godt eksempel på sammensmelting av tradisjonelle medisinske spesialiteter. Faget er multidisiplinært. Kirurger, indremedisinere, barneleger og andre er...
Hans Flaatten
20.09.2001
Ved alvorlig sepsis er dødeligheten fortsatt uforandret høy rundt 40 % (1). Tradisjonell behandling er antibiotika sammen med organstøttende behandling. Det har vært et håp om at økt forståelse av...
Hans Flaatten
28.02.2000
Korreksjon av hypovolemi er essensielt ved blødninger, store traumer, sepsis og anafylaksi. At dette har høy prioritet, er lite kontroversielt – hvordan og med hvilke typer væske korreksjonen skal...
Reidar Kvåle, Hans Flaatten
14.01.2010
Intensivmedisin er spesialisert overvaking, intervensjon og behandling av kritisk sjuke pasientar. Hovudmåla er å oppretthalde livsviktige organfunksjonar og førebyggje organsvikt. Ei lang rekkje...
Hans Flaatten, Eldar Søreide
28.01.2010
Norsk intensivmedisin har gjennomgått en betydelig utvikling siden starten i 1950-årene. Fortsatt er faget sterkt integrert i anestesiologien, men utviklingen går mot enda større bredde i...
Hans Flaatten
12.06.2012
Jespersen, Bente Pedersen, Jens Aage Kølsen Rasmussen, Lars Simon Praktisk væske og elektrolytbehandling 2. utg., 96 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2011. Pris DKK 148 ISBN 978-87-628-...
Hans Flaatten
16.10.2012
Tazmini, Kiarash Johansen, Tonje T. Elektrolyttveileder 19 s, ill. Oslo: Diakonhjemmet sykehus, 2012. Pris Gratis Væske- og elektrolyttbehandling er trolig den mest hyppige, parenterale terapien ved...
Hans Flaatten
07.08.2012
Bodelsson, Mikael Anæstesi En introduktion. 235 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 278 ISBN 978-87-628-1076-1 Dette er en dansk oversettelse av en svensk lærebok,...
Hans Flaatten
10.12.2013
Denne gode kasuistikken fra Salomonsen og medarbeidere illustrerer at det kan være vanskelig å finne årsaken til akutt metabolsk acidose. De vanligste årsakene er ketoacidose og laktacidose ( 1 )...