Anders Winnerkvist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Winnerkvist

Benedikte Therese Smenes, Hans Martin Flade, Steven Kudra, Matthias Heigert, Anders Winnerkvist, Bjørnar Grenne
08.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 168–72. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 169 i figur 1a skal det nederst til venstre stå: Høyre atrium . Vi beklager feilen, den er rettet p...
Benedikte Therese Smenes, Hans Martin Flade, Steven Kudra, Matthias Heigert, Anders Winnerkvist, Bjørnar Grenne
23.01.2019
Kritisk saturasjonsfall og sirkulatorisk kollaps i forbindelse med en elektiv ortopedisk operasjon igangsatte utredning av en mann i 50-årene uten tidligere kjent hjertesykdom. Det kom frem at han...
Hans Olav Myhre, Asbjørn Ødegård, Anders Winnerkvist, Roar Stenseth
22.10.2009
Et torakoabdominalt aortaaneurisme affiserer aorta descendens og ulike deler av abdominalaorta inklusive viscerale avgangskar. Det er mange utfordringer knyttet til behandlingen av denne...